Hämeenkylän koulun rakentaminen alkaa – asukkaat mukaan keskustelemaan suunnittelusta

Hämeenkylään rakennetaan uusi koulu 1.-9. luokkien käyttöön. Rakennusprojekti käynnistyy helmikuussa rakentamista valmistelevilla maanrakennustöillä. Varsinainen rakentaminen käynnistyy myöhemmin keväällä, kun rakennuslupa on myönnetty. Uusi koulu valmistuu käyttöön elokuussa 2020 ja sijoittuu Vantaan Varistoon, osoitteeseen Varistontie 3.

Uusi 770 oppilaspaikan koulu korvaa vanhan Hämeenkylän koulurakennuksen, joka purettiin vuonna 2017. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa kolmessa eri paikassa: 1.-2. lk opetus Variston opetuspisteessä, 3.-6. lk opetus Tuomelan opetuspisteessä ja 7.-9. lk opetus Sanomalan opetuspisteessä.

Tilat suunnitellaan pedagogiikkaa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukeviksi. Monitoimiset ja joustavat oppimistilat rakennetaan yleisiksi tai erikoisvarusteluiksi työskentelyalueiksi. Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että niiden käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Tilojen käyttäjät voivat olla myös koulun ulkopuolisia ja varsinaisen koulutyöskentelyaikojen ulkopuolella. Koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan erillinen liikuntahalli.

Kaupunki osallistaa asukkaita koulun ulko- ja sisätilojen suunnitteluun. 20.3. klo 18 järjestetään Sanomalan koulussa (Sanomatie 1) asukastilaisuus, jossa esitellään rakennushanketta ja jossa on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kommentointiin on mahdollista osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen uushamis@gmail.com. Lisäksi koulun nettisivuille päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä.

Koulun henkilökunta ja oppilaat osallistuvat suunnittelun kaikkiin vaiheisiin muun muassa opettajien suunnittelupäivissä ja yläkoulun luokkien oppilasraadilla. Lisäksi kuudesluokkalaiset ovat tehneet tulevaisuuden koulun visiointia, jota hankkeen arkkitehdit hyödyntävät suunnittelutyössään.

Rakennusprojekti toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit. Vantaan kumppaneina hankkeessa toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Samaan allianssiprojektiin kuuluu myös vuonna 2019 valmistuva Rajatorpan koulu.

Työmaajärjestelyistä tiedotetaan erikseen helmikuussa työmaa-alueen naapureille Varistossa, kun rakennustyöt alkavat. Työmaatiedottamista voi seurata NCC:n työmaatiedotteista Hämeenkylän koulun nettisivujen kautta.

Julkaistu: 31.1.2019 
(muokattu: )