Ratikka kärkeen seudun liikennesuunnittelussa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnon MAL2019 suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arviointiselostuksesta. Kaupunginvaltuusto esittää, että Vantaan ratikka Mellunmäestä Tikkurilan kautta lentokentälle toteutetaan 2020-luvulla siten, että valtio sitoutuu omalta osaltaan hankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin.

Suunnitelmaluonnoksessa Kehäradan Lapinkylän asema ei ole mukana ennen vuotta 2030 toteutuvissa hankkeissa. Suunnitelma kehottaa kehittämään maankäyttöä raideliikenneratkaisu mahdollistaen ilman taetta uudesta asemasta. Vantaan kaavoitusohjelmaan on esitetty alueita, joiden on tarkoitus tukeutua tulevaisuudessa Lapinkylän asemaan. Vantaa ei kuitenkaan voi asemakaavoittaa Lapinkylän aseman ympäristöä Kivistön keskustan kaavarunkoluonnoksen periaatteilla, ellei asemasta ole varmuutta.

Lahdenväylän parantamiseen tulee lukea Lahdenväylän vaihtopysäkit ja Kyytitien melunsuojaus jo voimassa olevan sopimuksen ehdoilla ja hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisena. Vantaan kaupunki esittää myös, että Itäisen Valkoisenlähteentien liittymä valtatie neloselle luetaan tähän hankekokonaisuuteen. Samoin Kehäradan Ruskeasannan aseman toteutusvastuu on tehtyjen sopimusten mukaan valtion vastuulla.

Vantaan katsoo, että valtion tulee lisätä rahoitusosuuttaan kestävien liikkumismuotojen investointeihin, mutta myös käyttökuluihin. Vantaa mahdollistaa omilla toimenpiteillään valtion valtakunnallisten hankkeiden toteuttamisedellytyksiä. Näistä keskeisin on varautuminen Lentoradan toteuttamiseen.

Vantaa pitää suunnitelmassa asetettuja asumisen tavoitteita seudun tasapainoisen kehityksen kannalta hyvinä. Vantaan osuus on noin 2 600 asuntoa vuodessa. Suunnitelmaa tulee täydentää rahoituksen osalta erityisesti uuden kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja energiatehokkaan korjausrakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoitustavoitteiden osalta suunnitelman tulee paremmin vastata toteutuvan tuotannon kokoa ja tarvittaessa jakaa kaavoitustavoite kerros- ja pientaloihin.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttaminen edellyttää valtion kehittämisavustusta. Tämän lisäksi tulee valtion jatkaa kuntien kunnallisteknisten kustannusten korvaamista infra-avustuksilla. Valtion tukeman erityisryhmien asuntotuotannon tulevaisuus pitää turvata sote- ja maakuntauudistuksessa.

MAL 2019 on ensimmäinen Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma, joka onnistuneesti sovittaa yhteen näitä kolmea voimakkaasti kasvavan seudun keskeistä teemaa. Ajankohtaisena teemana on nostaa kasvihuonekaasujen päästövähennyksen seudullinen tavoite kansainvälisten sitoumusten ja kansallisten tavoitteiden tasolle. Vantaa haluaa olla hiilineutraali 2030, jolloin liikenteen osalta tarvitaan vähintään nyt esitetty päästövähenemä, 50 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2030.

Kuusi kerrostaloa Tikkurilaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Tikkurilan Veturipoluilla, johon kaavoitetaan purettavan kerrostalon ja päiväkodin paikalle tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja päiväkodille. Kerrostalot ovat kuusikerroksisia. Osa Esikkopuistosta muuttuu päiväkodin käyttöön. Alueelle mahdollistetaan pysäköintitalo. Huoltoasema rajattiin kaavasta pois.

Julkaistu: 28.1.2019 
(muokattu: )