Kaavoitus tukee hiilineutraalia Vantaata

Vantaan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma vuodelle 2019 sisältää keskeiset maankäytön painopisteet sekä suunnitelmat aikatauluineen. Siihen sisältyy myös viiden ja kymmenen vuoden ennuste asumisen asemakaavoituksesta. Ohjelma sisältää yleiskaava 2020 -luonnoksen vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnit sekä ehdotuksen valmistelun. Tavoitteena on MAL-sopimuksen asumisen asemakaavoituksen tulostavoitteen saavuttaminen sekä hiilineutraalin Vantaan varmistaminen vuonna 2030.

Asemakaavatöiden lisäksi vuonna 2019 keskitytään suunnittelun, suunnitelmien ja toteutuksen laadun varmistamiseen sekä uuden tietojärjestelmän käyttöön oton. Kaupunginhallitus merkitsi ohjelman tiedoksi.

Tilat maahanmuuttajien osaamiskeskukselle

Kaupunginhallitus oikeutti vuokraamaan tilat maahanmuuttajien osaamiskeskusta varten Tikkurilasta. Vantaa sai lähes puolen miljoonan euron avustuksen osaamiskeskuksen toimintaan vuodeksi 2019. Projektissa työskentelee 10 kaupungin ja kaksi TE-toimiston projektityöntekijää, minkä lisäksi tiloissa on mahdollisuus ottaa vastaan asiakkaita ja järjestää ryhmätoimintaa.

Asemakaavat

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi:

Asemakaavamuutos Petikon huoltoasematontit Klinkkerikaarella, jossa pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi. Tontille voi sijoittua esimerkiksi autopesula. Tontin länsiosassa toimii Gasum Oy:n kaasuntankkausasema.

Asemakaavamuutos Vantaanlaaksontie 34, jolla Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi päivittäistavarakaupan myymälää varten.

Nähtäville asetettiin asemakaavan muutos Asolan Ojalehdonkuja 2, joka mahdollistaa 9-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen. Rakennusoikeutta on 13 640 kerrosneliötä, josta liiketilaa katutasossa vähintään 110 kerrosneliötä.

Julkaistu: 28.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter