Vantaa valvoo vanhusten erityisasumista omassa ja ostotoiminnassa samoin kriteerein

Vantaan kaupungilla on ainoana kuntana Uudellamaalla täsmälleen sama palvelukuvaus niin ulkopuolisille palvelutuottajille kuin kaupungin omalle hoiva-asumiselle. Tämä mahdollistaa hoivakotien palvelujen ja toiminnan laadun systemaattisen valvonnan samoin kriteerein.

Lähtökohtana on, että vantaalainen vanhus saa samankaltaista korkealaatuista hoivaa asuipa hän yksityisen yrityksen, järjestön tai kaupungin hoivakodissa. Asumisen järjestäminen erilaisten palveluntarjoajien kautta mahdollistaa palveluvalikon laajentamisen vastaamaan asiakkaiden erilaisia toiveita ja tarpeita sekä aidon valinnanvapauden.

Selkeä palvelukuvaus mahdollistaa tehokkaan laadunvalvonnan

Kilpailutus on ainoa keino varmistaa kaikille asiakkaille samat palvelujen laatuvaatimukset. Suoraostona hankittu palvelu on aina yksittäisen neuvottelun tulos, jolloin samoja kriteerejä ei pystytä vaatimaan yhtä hyvin. Kun kilpailutus ja koko ostopalveluprosessi tehdään ammattitaidolla ja varmistetaan laadunvalvonta, pystytään vanhuksille tarjoamaan parasta mahdollista hoivaa ja hoitoa.

Kunnan tekemää ostopalvelua ei tule ajatella pelkkänä kilpailutuksena vaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään ostopalvelun suunnittelun, itse kilpailutuksen, sopimusten laatimisen ja laadunvalvonnan. Palvelukuvauksen tulee kirjata palvelu ja siihen liittyvät laatuvaatimukset selkeästi, jotta valvontaa voidaan toteuttaa tehokkaasti.

−Palvelukuvaus on erittäin tärkeä osa sopimusta. Olemme Vantaalla panostaneet palvelukuvauksen ja sopimuksen laadintaan ja määritelleet ehdottomat minimivaatimukset ostamallemme palvelulle. Ilman kunnollisesti kirjattuja laatuvaatimuksia valvontaa ei voida toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Pitää tietää, mitä voi vaatia ja miten mahdollisiin poikkeamiin voi puuttua, painottaa vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Palvelusopimus käydään tarkkaan läpi valittujen palveluntuottajien kanssa. Vantaan palvelukuvaus liitteineen sisältää noin sata sivua erilaisia vaatimuksia koskien esimerkiksi henkilöstä, lääkehuoltoa, tiloja, aterioita sekä kuntouttavaa ja virikkeellistä arkea. Huomionarvoista on, että sopimuksessa ei sitouduta ostamaan ainuttakaan paikkaa, vaan ostot tehdään aina tarpeen mukaan.

Vantaalla järjestetään suunnitelmallisesti ohjaus- ja valvontakäyntejä kerran vuodessa sekä toteutetaan tarvittaessa ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. Lisäksi asukkaiden ja heidän omaistensa antama palaute on tärkeä osa laadunvalvontaa.

− Kun asukkaat ja heidän omaisensa tietävät vaatimukset, voivat myös he omalta osaltaan valvoa palvelun laatua. Kunnalla on valvontavastuu ja toivomme, että asukkaat ja heidän omaisensa ottavat meihin yhteyttä palveluun liittyvissä asioissa, muistuttaa Lahnalampi-Lahtinen.

Julkaistu: 28.1.2019 
(muokattu: )