Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vanhusten perhehoidon aloittamisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti kokouksessaan maanantaina 21.1.2019 vanhus- ja vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjeen ja asiakkuuskriteerit sekä hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja asiakasmaksut.

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Aiemmin perhehoitoa on tarjottu Vantaalla hyvin kokemuksin vammaisille. Vantaan kaupunki haluaa olla kehityksen kärjessä ja aloittaa perhehoidon tarjoamisen myös vanhuksille. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoista kodinomaista palvelua ja ennaltaehkäistä laitoshoidon kustannuksia.

Lastensuojelun määräajat toteutuvat -kaupunki kehittänyt systemaattisesti rekrytointia ja työn sisältöjä

Lautakunta kuuli selostuksen lastensuojelun määräaikojen valtakunnallisesta valvonnasta. Vantaan kaupunki ylitti laissa säädetyt määräajat valvontajaksolla 1.10.2017 – 31.3.2018. Määräaikojen ylityksiin vaikutti tuolloin pääkaupunkiseudun vaikeutunut sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne. Alkuvuodesta 2018 vakansseista oli enimmillään täynnä vain puolet.

Vantaan kaupunki on tehostanut rekrytointia ja sitouttamista useilla eri toimenpiteillä sekä kehittänyt sosiaalityön sisältöjä. Kaupunki on perustanut useita uusia sosiaalityöntekijöiden vakansseja ja onnistunut rekrytoinneissaan. Nykyään lastensuojelun vastuutyöntekijöiden asiakasmäärät ovat kohtuullisia eivätkä määräajat ylity. Kaupunki on saanut tunnustuksena systeemisen lastensuojelutyön ns. Hackneyn mallin kehittämisestä Kunteko 2020 -palkinnon.

Apuvälineyksikön siirron selvittämistä HUS Apuvälinekeskukseen jatketaan

Lautakunta päätti palauttaa apuvälineyksikön siirron HUS Apuvälinekeskukseen uudelleen valmisteluun. Lautakunta edellyttää, että uuden valmistelun aikana selvitetään kahden toimipisteen, eli Myyrmäen ja Koivukylän apuvälinelainaamojen, toteutumisvaihtoehtoa Vantaalla sekä vantaalaisten mahdollisuutta käyttää HUS:n apuvälinelainaamojen palveluja koko HUS:n alueella. Asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi viimeistään syksyllä.

Lisäksi lautakunta päätti mm:

  • hyväksyä esityksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019
    • Ei indeksikorotuksia vuonna 2019
    • Asiakasmaksuja harmonisoidaan: ei nosta minkään palvelun asiakasmaksuja, alentaa maksuja osassa palveluita esityslistan liitteen mukaisesti
  • hyväksyä esityksen mukaisesti liikkumista tukevien palvelujen Menokaveri-toiminnan palkkioksi 100€/asiakas/kk
  • hyväksyä esityksen mukaisesti sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaisten työtoiminnan työosuusrahojen nostamisen 2€/työtoimintatunti

Lautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2019 
(muokattu: )