Vapaa-ajan lautakunnassa sivistystoimen käyttösuunnitelma

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään kokouksessa 22.1. hyväksyttäväksi sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tehtiin sivistystoimen käyttötalouteen vaikuttavia erillispäätöksiä, jotka lautakunnan tulee hyväksyä. Käyttötalousosassa talousarvioesitykseen on lisätty noin 3 miljoonaa euroa sivistystoimen henkilöstön lomapalkkoihin. Lisäys johtuu kunta-alaa koskeneen kilpailukykysopimuksen päättymisestä. Lisäksi esitykseen on lisätty noin 3,5 miljoonaa euroa palkkaratkaisun järjestelyvaraeriin.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Vantaan taidemuseon ja Vantaan kaupunginmuseon suunnitelmat vuosille 2019–2022. Tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma on tuotettu muun muassa valtionosuuksien hakua varten.

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä. Lautakunta päättää taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntämisestä ja taide- ja kulttuuritahojen toiminta-avustusten myöntämisestä.

Lautakunta saa päätettäväksi avustettavuuden harrasteliikunnan ohjaajatukeen, muiden harrasteliikunnan ohjaajatukien ja Vantaan markkinointituen myöntämisen. Lautakunta päättää kohdeavustuksien myöntämisestä nuorten toimintaan kevätkaudelle 2019.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.1.2019 
(muokattu: )