Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vanhusten perhehoidon aloittamista

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan maanantaina 21.1.2019 perhehoidon toimintaohjetta vanhus- ja vammaispalveluissa. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan 20.8.2018, jolloin asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi vuoden 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen käsittelyn yhteydessä.

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Aiemmin perhehoitoa on tarjottu vammaisille. Vantaan kaupunki haluaa olla kehityksen kärjessä ja aloittaa perhehoidon tarjoamisen myös vanhuksille. Lautakunnalle esitetään vanhuspalvelujen perhehoidon käynnistämistä hallituksen I&O-kärkihankkeen (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) aikana. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoista kodinomaista palvelua ja ennaltaehkäistä laitoshoidon kustannuksia.

Asia on käsitelty vanhus- ja vammaisneuvostoissa.

Apuvälineyksikön siirto HUS Apuvälinekeskukseen

Lautakunta päätti palauttaa apuvälineyksikön siirron HUS Apuvälinekeskukseen uudelleen valmisteluun kokouksessaan 10.12.2018 ja edellytti selvitystä siitä, mitä apuvälineitä saadaan eri palvelujen kautta, kuten apuvälinekeskuksesta, Vantaan sairaalasta, terveysasemilta tai kotiin vietävistä palveluista.

Apuvälinelainaamot toimivat nykyisin Myyrmäen ja Koivukylän terveysasemilla. Apuvälineitä toimitetaan myös Vantaan sairaalaan. Lisäksi osaa apuvälineistä saa kaikilta Vantaan terveysasemilta. Kaupungin nykyinen apuvälinerekisteri on puutteellinen, kaupunki ei pysty tekemään lainmukaisia apuvälineiden määräaikaishuoltoja, eikä maksusitoumusten tallentaminen onnistu nykyisellä tavalla asianmukaisesti.

Palvelun laatua ja toimitusvarmuutta halutaan nostaa siirtämällä Vantaalla tapahtuva apuvälinetoiminta HUS:n hallintoon, sillä HUS:lla on korkealaatuista osaamista, toimiva apuvälinerekisteri ja HUS pystyy tekemään apuvälineiden lakisääteiset määräaikaishuollot. HUS:n on myös mahdollista kierrättää harvinaisempia apuvälineitä. Lisäksi toiminnan siirron myötä fysioterapian saatavuus Vantaalla paranisi, sillä fysioterapian henkilöstön ei tarvitsisi enää sijaistaa apuvälinelainaamossa.

Muutoksen jälkeen Vantaalla toimisi yksi apuvälinelainaamo Koivukylässä, jossa olisi nykyistä pidemmät aukioloajat. Lisäksi terveysasemilta saisi jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti joitain apuvälineitä ja toimintaterapeutit toimittaisivat apuvälineitä kotiin. Tulevan Tikkurilan hyvinvointikeskuksen suunnitelmissa on varattu toimipiste apuvälinelainaamolle. Lasten apuvälineitä jaetaan jatkossakin Lastensairaalasta Helsingistä.

Lisäksi lautakunnassa esillä mm:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019
  • Liikkumista tukevien palvelujen Menokaveri-toiminnan palkkio
  • Sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaisten työtoiminnan työosuusrahojen maksaminen

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 17.1.2019 
(muokattu: )