Vantaan kaupunki myy AITO Työterveyden Terveystalolle

Vantaan kaupungin omistaman AITO Työterveys - Vantaan Työterveys Oy:n omistus siirtyy Terveystalolle helmikuussa 2022. Kaupunginhallitus hyväksyi osakkeiden myynnin 30.11.

AITO Työterveys - Vantaan Työterveys Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa Vantaan kaupungille työterveyspalveluita sekä yritys- ja merimiesterveyden palveluita Vantaan, Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Keravan järjestämisvastuun toteuttamiseksi. Yhtiö työllistää reilu 50 henkilöä.

Vantaa ja muut AITO Työterveyden asiakkaina olleet hankintayksiköt kilpailuttivat palvelut syksyllä 2021. Kilpailutuksen seurauksena Vantaan kaupunki myy omistamansa AITO Työterveyden kilpailutuksen voittaneelle Terveystalolle. Peruskauppahinta on 15,4 miljoonaa euroa, ja kauppakirja allekirjoitetaan joulukuussa. Sopimukseen kuuluu työterveyspalveluiden tuottaminen Vantaan kaupungille neljän vuoden ajan.

Omistajanvaihdos mahdollistaa paremmat edellytykset jatkaa yhtiön hyvin alkanutta kehittämistä; kaupungin sidosyksikkönä kehittäminen on ollut sidottu kaupungin ja muiden julkisyhteisöjen reunaehtoihin. Yhtiössä tulisi myös tehdä merkittäviä investointeja digipalveluiden kehittämiseen. Tähän Vantaalla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien muiden isojen investointitarpeiden vuoksi.

”AITO Työterveys on tehnyt hienoa työtä, ja omistajanvaihdoksella mahdollistetaan yhtiön hyvin alkanut kehitys ja kasvu tulevaisuudessa. Myynti liittyy meneillään olevaan hyvinvointialueuudistukseen. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle sekä sen pääkaupunkiseudun pienyrityspalvelujen jakaantuminen monelle eri alueelle tekisi yhtiön omistamisesta varsin hajanaisen. Eli myynnin taustalla on toimintaympäristön muutos”, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Toivotamme AITO Työterveyden osaavan henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Terveystaloon. AITO Työterveys on merkittävä työterveyspalveluiden tuottaja pääkaupunkiseudulla ja täydentää erinomaisesti osaamistamme sekä vahvistaa asiakaspohjaamme keskeisellä toimialueella. Olen iloinen myös siitä, että pääsemme tuottamaan työterveyden palvelut Vantaan kaupungille ja kehittämään niitä yhdessä. Terveystalo on markkinajohtaja kuntien ja muiden julkisten tahojen työterveydessä ja tunnemme asiakkaiden tarpeet erittäin hyvin. Yrityskaupan myötä AITO Työterveyden asiakkaat saavat käyttöönsä entisten palveluiden lisäksi Terveystalon laadukkaat digipalvelut ja ammattilaiset pääsevät osaksi Suomen suurinta terveysalan asiantuntijaverkostoa", sanoo Terveystalon julkisten palveluiden johtaja Mikko Tainio.

AITO Työterveyden henkilöstöä on tiedotettu asiasta etukäteen, ja heille on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa on ollut mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Myös asiakkaita, kumppaneita ja Vantaan henkilöstöä tiedotetaan erikseen yrityskaupasta, ja palveluiden sujuvuus varmistetaan tämän muutosvaiheen ylikin.

Lisätietoa:

Julkaistu: 30.11.2021 
(muokattu: )