Kaupunkisuunnittelulautakunnassa uutta asumista Silkkitehtaan alueelle tuova kaavamuutos

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 17.8. sekä päättyvän valtuustokauden, että kaupunkisuunnittelulautakunta -nimisen lautakunnan viimeiseen kokoukseen. Jatkossa kaavoitusasioita ja kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyviä linjauksia käsitellään Vantaalla kaupunkiympäristölautakunnassa ja maanluovutuksia ja -ostoja sekä maa- ja asuntopolitiikkaan liittyviä linjauksia kaupunkitilalautakunnassa. Uusi kaupunginvaltuusto nimittää kaikki kaupungin toimielimet alkavalle valtuustokaudelle ensimmäisessä kokouksessaan 23.8. ja uudet lautakunnat aloittavat työnsä syyskuussa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli uusia asuntoja Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin, tuovaa kaavamuutosta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Rakennusosien korkeus ja julkisivumuurausten väri vaihtelevat, mikä tuo vaihtelua kadun varren näkymiin. Kielotien katutasoon edellytetään korkeaa liiketilaa, jonka katujulkisivu tulee olla näyteikkunaa. Kivijalkaan on mahdollista sijoittaa myös päivittäistavarakauppa. Silkkitehtaan arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon rakennusten massoittelussa ja julkisivujen materiaaleissa, joiden tulee olla paikallamuurattua punatiiltä. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta. Uusia asuntoja alueelle tulee noin 200 ja autopaikkoja noin 100. Asuntojen keskipinta-ala on noin 57 m2. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville (asia 8).

Nähtäville päätettiin esittää myös Markkatien 12-20 kaavamuutosta Veromiehen alueella, Aviapoliksessa (asia 11). Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimistotilan, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä. Kaava pohjautuu alueesta aiemmin järjestettyyn tonttikilpailuun.

Backaksen kartanoalueelle elämyskeskuksen ja asumista mahdollistava kaavamuutos puolestaan palautettiin uudelleen valmisteltavaksi (asia 6). Palautuksen perusteluna oli, että kaupunginhallituksen aiempaa, pysäköintiratkaisuihin liittyvää näkemystä ei oltu otettu huomioon: ”Lisääntyvän asukaspysäköintitarpeen ja Backaksen alueen henkilöpysäköinnin suojelemiseksi kartanonalueen keskitetyn pysäköinnin rakentamisedellytykset esimerkiksi Leijan yritysalueen tai Jumbon kauppakeskuksen yhteyteen.” Lautakunta lisäsi myös ponnen: ”Hanke käsiteltävä nopeasti, jotta alueelle elinvoimainen hanke saadaan käyntiin.” Ja vihreä ryhmä ponnen: ”Viheralueelle yleiskaavan vastaisesti suunniteltu asuntorakentaminen poistetaan.”

Alkavia asemakaavatöitä eri puolilla Vantaata – Vantaankosken myllyn aluetta kehitetään

Lautakunnalle esiteltiin useita alkavia asemakaavatöitä. Vantaankosken myllyn alueelle suunnitellaan tapahtuma-, hotelli- ja ravintolatoimintoja ja rakennuksia kunnostetaan. Suunnitelmasta on Teams -esittelytilaisuus 24.8. klo 17.00. Lisäksi Aisaparinkujalle Linnaisiin suunnitellaan pientalojen korttelialuetta, Auertielle Vantaanlaaksoon suunnitellaan uutta Lounaniityn päiväkotia ja Myyrmäkeen paloasemaa.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi edellä mainittu Backaksen elämyskeskuksen kaava sekä siihen liittyvä maankäyttösopimus, jonka esittelijä poisti esityslistalta (asia 7). Lisäksi asiaan 19, Mondon asemakaavan muutos Veromiehen alueella lisättiin pöytäkirjalausuma: Kaavan piha-alueiden olemassa oleva puusto säilytetään elinvoimaisena.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Uusi kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran 21.9. ja kaupunkitilalautakunta 22.9.Julkaistu: 17.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter