Vapaa-ajan lautakuntaan Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030

Taidemuseo Artsi

Vapaa-ajan lautakunta saa ensi viikon tiistain kokoukseensa käsittelyyn Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030, jossa määritellään kulttuuritoiminnan visio 2030 ja tavoitteet ajanjaksolle.

Kulttuuritoimijoiden visio vuodelle 2030 kuuluu: Vantaa on rohkea ja elämänmakuinen kulttuurikaupunki, jossa yhdistyvät omaleimaisuus, ilo ja reilu yhdessä tekemisen meininki. Linjauksissa määritellään viisi tavoitetta, jotka lähestyvät kulttuuria eri näkökulmista. Linjauksia on valmisteltu kaupungin edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Elinvoiman ja elämänvoiman vahvistaminen on linjausten ensimmäinen tavoite. Tavoitteeseen pyritään muun muassa taiteen kytkemisellä ihmisen jokapäiväisen elämän palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen tai vanhus- ja vammaispalveluihin.
- Alueiden elinvoiman edistämiseen lähdemme systemaattisesti rakentamaan kulttuurikeskittymiä yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa, kertoo kulttuurijohtaja Annukka Larkio.

Toinen linjausten tavoite on kansainvälisyyden ja kaupungin monimuotoisuuden sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannon vahvistaminen. Näitä tavoitellaan muun muassa käynnistämällä taiteilijaresidenssitoiminnan. Vantaan monikulttuurisuus näkyy tavoitteessa viestinnän tehostamisesta monilla kielillä ja yhdessä monikulttuuristen toimijoiden kanssa.

Kaiken ikäisten ihmisten elämänilon, hyvän elämän ja hyvinvoinnin vahvistaminen kulttuurin ja taiteen keinoin on linjausten kolmas tavoite. Toimenpiteinä ovat muun muassa Vantaan kulttuurin kummilapset -ohjelma sekä peruskouluille toteutettava harrastustoiminta.

Yhteiskunnan monimuotoisuuden, osallisuuden, esteettömien osallistumismahdollisuuksien sekä digitalisaation vahvistaminen kulttuurilinjausten tavoitteena vastaa huomioi erityisesti kaupunkilaiset kulttuuripalveluiden käyttäjinä. Kulttuuritilojen esteettömyys, viestinnän monikielisyys sekä uusien vantaalaisten huomioiminen lukeutuvat tavoitteen toimenpiteisiin.

Vantaan kulttuurikohteiden ja pitkän, kiinnostavan historian tuotteistaminen ja tarinallistaminen eri ryhmien kiinnostuksen kohteeksi.
- Haluamme nostaa Vantaan kulttuurikohteeksi rennolla ja rohkealla asenteella ja yhteistyöllä asukkaiden ja matkailu- ja ruoka-alan toimijoiden kanssa sekä tekemällä kiinnostavaa viestintää ja markkinointia, kertoo Larkio.

Muita lautakunnan listalla olevia asioita ovat taiteen perusopetuksen maksuhuojennukset, kaupunkimarkkinointituet tapahtumille sekä toiminta- ja kohdeavustukset eri yhdistyksille. Jaossa on muun muassa lähes 781 000 euroa merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille. Kaikki listan asiat ovat nähtävissä lautakunnan esityslistalta.

Julkaistu: 11.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter