Oppilaita Tikkurilan lukion lukkahuoneessa

PK-seudun yhteinen kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen jatkuu

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit jatkavat pitkäaikaista yhteistyötään kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi pääkaupunkiseudulla.

Kaupungeille tärkeät yhteiset teemat, joita yhteistyöllä vahvistetaan, ovat:

  • älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
  • hyvinvointi ja terveysteknologia
  • uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut.

Pääkaupunkiseudulla on merkittävää hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa. Laadukas koulutusjärjestelmä ja digitaalinen osaaminen puolestaan luovat vahvan pohjan koulutusteknologian kehittämiselle kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Kaupunkien vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet taas tukevat uusien ratkaisujen kehittämistä esimerkiksi liikkumiseen, rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttöön.

Näissä teemoissa pääkaupunkiseudun kaupungeilla on selkeitä tarpeita, tutkimus- ja oppilaitoksilla valtavasti osaamista ja yrityksillä kehittyviä ratkaisuja.

Pääkaupunkiseutu veturina kansallisessa innovaatiotyössä

Kaupunkien yhteistyön tarkoitus on vahvistaa alueen kilpailukykyä sekä toimintaa uusien innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä rakentaa pääkaupunkiseudusta yritysten kasvua tukeva ja kansainvälisestikin kiinnostava osaamiskeskittymä. Yhteistyöllä saatuja oppeja jaetaan muille kaupungeille ja kunnille niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kaupungeilla on keskeinen rooli kehitys- ja kokeiluympäristöjen kehittämisessä. Kaupunkien palvelut ja asiakkaat kutsutaan laajasti mukaan innovaatiotoimintaan. Uudet ratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin, hyödyntävät ja synnyttävät tutkimustietoa ja tukevat yritysten tuotekehitystä. Menestyvät yritykset synnyttävän uusia työpaikkoja.

Ekosysteemisopimus vuosille 2021–2027 sinetöi yhteistyön

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyön sinetöi vuosille 2021–2027 solmittu ekosysteemisopimus valtion kanssa. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen strategisesta kohdentamiseksi, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimusten tavoitteena on vahvistaa globaalisti kilpailukykyisiä innovaatioekosysteemejä.

Yhteistyöllä vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoihin ja arvoketjuihin. Keskeisinä keinoina ovat yrityksille tarjottavat avoimet innovaatioalustat ja kokeiluympäristöt, yritysten ja korkeakoulujen kanssa yhdessä toteutettavat TKI-hankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, innovaatiolähtöisen yrittäjyyden edistäminen sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja valtion välisen sopimuksen toimeenpanoa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, muut hankkeiden toteuttajat ja Uudenmaan liitto.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita

Julkaistu: 9.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter