Muistutus rajoitusten ja suositusten noudattamisesta joulun ja uudenvuoden vietossa

 Yhdessä koronavirusta vastaan  Joulun ja uudenvuoden koronaturvallinen viettäminen  Juhli kotona vain aivan läheisimpien kanssa. Järjestä juhlahetkiä muiden kanssa vain etänä. Jos sinulle tulle oireita, älä osallistu kokoontumisiin, peru menosi ja hakeudu testiin heti. Muista huolellinen käsi- ja yskimishygienia sekä maskin käyttö myös joulukiireiden keskellä. Tilaa kauppakassit ja joululahjat mahdollisuuksien mukaan suoraan kotiin. Vältä ruuhkia ja muista verkkokaupat myös joulun ja uudenvuoden jälkeen. Yllätä riskiryhmään kuuluva oven taakse kuljetetulla ruualla tai lahjalla. Pyydä myös joulupukkia jättämään lahjasäkki ulos. Katso THL:n verkkosivuilta (thlk.fi) lisävinkkejä turvalliseen juhlakauden viettoon! Lataa koronavilkku! www.koronavilkku.fi Yli 15-vuotiaiden suositellaan käyttävän maskia. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, HUS ja Etelä-Suyomen aluehallintovirasto 18.12.2020

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ohjeisti 17.12.2020 kokouksessaan joulun ja uudenvuoden vietosta THL:n aiempaan ohjeistukseen perustuen ja voimassa olevien rajoitusten ja suositusten pohjalta.

Koordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille myös joulun aikaan. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Joulua tulisi viettää siis kotona vain aivan läheisimpien ihmisten kanssa. Oireisena ei edelläänkään tulisi lähteä lainkaan liikkeelle, vaan hakeutua testiin heti. Testaus toimii myös jouluna. Ruuhkaisia paikkoja tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan ja suosia esimerkiksi suoraan kotiovelle toimitettavia kauppakasseja ja lahjoja. Riskiryhmiin kuuluvien tapaamisessa tulisi noudattaa erityistä harkintaa ja heitä voisikin muistaa esimerkiksi oven taakse kuljetetulla ruualla tai lahjalla.

Kaupunkien järjestämät uudenvuoden ilotulitukset alueella on peruttu ja koordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että ihmiset pidättäytyisivät ilotulituksista kokonaan.

Henkilökunnan ja asukkaiden testausta hoivakodeissa lisätään alueella.

Pääkaupunkiseudulla seurataan voimassa olevien rajoitusten ja suositusten vaikutusta epidemiatilanteeseen päivittäin. Nyt voimassa olevat, koronakoordinaatioryhmän 26.11.2020 linjaamat rajoitukset ja suositukset jatkuvat 10.1.2021 saakka. Koordinaatioryhmä arvioi tarvetta rajoitusten ja suositusten jatkamiselle hyvissä ajoin ennen voimassaoloajan päättymistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Koronakoordinaatioryhmän 26.11.2020 linjaamat rajoitukset ja suositukset, jotka ovat voimassa 10.1.2021 saakka:

Harrastustoiminta

Kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä on lisätty. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020 – 10.1.2021.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajaukset ovat voimassa 30.11.2020 – 10.1.2021. Päätöksen rajoituksista teki Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.11.2020 – 10.1.2021.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty. Myös Korkeasaaren eläintarha on suljettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua, johon kuuluu:

  • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona.
  • Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.
  • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.
  • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.
  • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020 – 10.1.2021.

Toisen asteen opetus

Toisen asteen koulutus (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) jatkavat etäopetuksessa. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Etäopetukseen siirryttiin uuden arviointijakson alkaessa 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 10.1.2021 saakka.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Julkaistu: 18.12.2020 
(muokattu: )