Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesitys lautakunnissa ensi viikolla

Kaupunkiympäristön toimialan osalta Vantaan ensi vuoden talousarvioesitystä käsitellään ensi viikolla kolmessa lautakunnassa, joiden alaisuuteen toimialan toiminta jakaantuu. Budjetti on käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.9., teknisessä lautakunnassa 9.9. ja ympäristölautakunnassa 10.9.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 toimialan tuloiksi arvioidaan noin 282 miljoonaa euroa ja menoiksi noin 248 miljoonaa euroa. Menoista suuri osa koostuu kaupungin rakentamisinvestoinneista, joita on ensi vuodelle budjetoitu noin 130 miljoonan euron verran.

Keskeisin toimintaympäristön muutos myös kaupunkiympäristön toimialan näkökulmasta on keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutukset talouteen, yritysten investointihalukkuuteen ja kaupungin kasvuun. Kaupungin heikentynyt taloustilanne edellyttää mittavia säästöjä niin kaupungin investoinneista kuin käyttötalousmenoistakin. Kaupunkiympäristön toimialalla tämä tarkoittaa vuonna 2021 noin 12 miljoonan euron investointisäästöjä toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisesta. Käyttötalousmenoihin etsitään sekä tulolisäyksiä että menovähennyksiä siten, että päästäisiin yhteensä noin viiden miljoonan euron säästöihin. Muun muassa toimialan kaikki maksut ja taksat tullaan tämän vuoksi ensi vuoden aikana arvioimaan uudelleen.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Kaupungin kasvun veturina hanke toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Ratikan yleissuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019 ja kaupunginvaltuusto päätti, että toteutukseen tähtäävä suunnittelu käynnistetään siten, että rakentamisesta voidaan päättää vuonna 2023. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 M€).

Neuvottelutulos uudesta Helsingin seudun MAL-sopimusta saavutettiin kesällä 2020. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet sen. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoite on 2640 asuntoa vuodessa. Asuntoasemakaavoitustavoite neljää vuotta kohti on Vantaan osalta yhteensä 960 200 k-m2. Asumiselle ja kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista haastaa asuntorakentamisen kiristynyt rahoitustilanne. Tästä huolimatta etenkin Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen keskustoissa rakentamisen ennustetaan jatkuvan viime vuosien tapaan voimakkaana ja monia rakentamishankkeita on vireillä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta. Syksyn 2020 aikana pilotoidaan osallistuvaa budjetointia Martinlaakson ja Hakunilan alueilla, missä asukkaat saavat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021. Toimintamallia laajennetaan ensi vuonna.

Kouluja ja päiväkoteja rakennetaan ja korjataan yhteensä 74 miljoonalla

Vuodelle 2021 uudisrakentamiseen on budjetoitu noin 35 miljoonaa euroa. Ensi vuonna valmistuvat Leppäkorven koulun laajennus ja Tiedonjyvän päiväkoti Tikkurilaan sekä Koisotie 7:n tukikohta. Alkavia rakennushankkeita ovat Jokiniemen alakoulutilojen laajennus sekä Lauhatien, Länsimäen, Koivukylän ja Patotien päiväkodit.

Korjausrakentamiseen on budjetoitu noin 36 miljoonaa euroa. Ensi vuonna valmistuvat Leppäkorven olemassa olevan koulurakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus sekä Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt. Lisäksi korjataan muun muassa Martinlaakson uimahallin julkisivut, Kaunialan sairaalan V-osan katto, Lehtikuusen koulun julkisivut sekä Myyrinkotia 3. kerroksen osalta. Myös Jokiniemen alakoulun ja Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven puukoulun peruskorjaus aloitetaan. Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. Kukinpolun, Kiirunatien, Lummepolun, Pähkinänsärkijän, Ravurin, Seljapolun, Vapaalan ja Ylästön päiväkodeissa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 miljoonaa euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu noin 3 miljoonaa euroa. Suurimmat korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen ja Kämmekkäpuiston päiväkotien korjaustyöt sekä sosiaali- ja terveysasemilla ja hoivalaitoksissa tehtävät korjaus- ja muutosyöt.

Tutustu tilakeskuksen investointiohjelmaan

Katuja ja puistoja rakennetaan yhteensä 40 miljoonalla

Vuonna 2021 rakennetaan tai uudistetaan muun muassa seuraavia katuja: Luhtitie, Kelokuusenkuja, Kelokuusenrinne ja Kelokuusenpolku, jotka sijaitsevat Myyrmäessä. Luhtitien toteutus mahdollistaa Vihdintien joukkoliikennesuunnitelman mukaisen liikennöinnin alkamisen. Kivistön alueella keskitytään keskusta-alueen uusiin asuinkortteleihin liittyvän kunnallistekniikan rakentamiseen sekä rakennetaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätietä. Kiilan alueelle rakennetaan vesihuoltoa, jonka HSY rahoittaa kokonaisuudessaan. Aviapoliksen alueella jatkuu Ylästö 7- ja Ylästö 8- kaava-alueiden rakentaminen, joka mahdollistaa merkittävän pientalotuotannon alueella. Laurintien saneeraus Rekolassa käynnistyy loppuvuodesta.

Osalle edellä mainituista hankkeista on jo myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (Ara) valtionavustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja osalle avustusta ollaan hakemassa. Kevyen liikenteen verkoston parantamiseen aiotaan hakea valtionapua liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Vantaan ratikan suunnitteluun on varattu 6 miljoonaa euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin 30 % osuudella MAL-sopimuksen mukaisesti. Siltojen peruskorjauksia on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen on varattu ensi vuodelle noin miljoona euroa.

Merkittävin ympäristörakentamisen kohde on Aviapolis-alueella sijaitseva Annefredin puisto, joka on myös ARA-valtionavun piirissä. Virkistysalueiden osalta merkittävin hanke on Kuusijärven uuden pysäköintialueen rakentaminen, jolle aiotaan hakea valtionapua ympäristöministeriöltä. Myös Myyrmäen urheilupuiston rakentamista jatketaan.

Alkuvuodesta 2021 käynnistyy Kehä III:n parantamisen 3. vaihe, joka sisältää sekä Askiston kohdan että Vantaankoski-Pakkala osuuden lisäkaistat. Leppäkorventien jalankulku- ja pyörätie rakennetaan.

Tutustu katu- ja puistoinvestointeihin

Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustoon käsittelyyn.

Lautakuntien ensi viikon kokousten esityslistat kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi/

Julkaistu: 4.9.2020 
(muokattu: )