Vantaa suhtautuu vakavasti epäilyihin sopimuskumppaninsa väärinkäytöksistä

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina 5.7.2020 artikkelissaan Siivoton ala siivousalan yrityksiin liittyvistä työntekijöiden hyväksikäyttöepäilyistä. Jutussa kerrotaan, että Vantaan kaupungilla on sopimus yhden yrityksen kanssa, johon hyväksikäyttöepäily kohdistuu. Kaupunki suhtautuu vakavasti jutussa esitettyihin väitteisiin.

Vantaan kaupungin tietoon ei tullut viime vuonna ei kilpailutus- eikä sopimusvaiheessa mitään arveluttavaa esiin nostetun SMC Palvelut yrityksen taustoista. Kaikki hankintalain (rikosrekisteriotteet) sekä tilaajavastuulain (veromaksutiedot, eläkevakuutus, noudatettavat työehtosopimukset, tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto) mukaiset dokumentit ja tiedot tarkistetaan sopimuksen tekovaiheessa. Lisäksi tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tarkistetaan sopimussuhteen aikana vuosittain. Vantaan kaupungin tarjouspyyntöasiakirjoissa on sekä yrityksen soveltuvuuteen että palvelun laatuun liittyviä ehdottomia vaatimuksia.

Sopimusaikana palvelukohteisiin tehdään tarkastuskierroksia, joilla varmistetaan sopimuksen mukainen palvelun laatu. Hankintasopimuksiin on määritelty palvelun laiminlyöntejä varten sanktioita. Hankintasopimuksissa on huomioitu myös muun muassa sopimuksen päättämisehdoissa, että kaupungilla useimmiten on välitön irtisanomisoikeus, jos hankintalain mukaisia ns. poissulkemisperusteita ilmenee sopimuskaudella. Ennen irtisanomista Vantaan kaupungin tulee kuitenkin huolellisesti selvittää tällaisten poissulkuperusteiden olemassaolo.

Kaupungin 1.9.2019 alkanut, toistaiseksi voimassa oleva sopimus SMC Palveluiden kanssa on kokonaisarvoltaan 164 190 €/vuosi ja koskee kolmessa kohteessa sijaitsevien kahden koulun, kolmen päiväkodin sekä yhden kirjaston puhtaanapitopalveluita. Valtaosassa kaupungin kiinteistöistä puhtauspalveluista vastaa Vantaan kaupungin omistama ateria-, puhtaus ja kiinteistöpalveluita tuottava yhtiö Vantti. Vantilta puhtauspalveluita ostettiin vuonna 2019 n. 13,3 miljoonalla ja ulkopuolisilta n. 3 miljoonalla.

- Asian nyt tultua tietomme ryhdymme selvittämään, mihin toimenpiteisiin voimme ryhtyä kyseisen sopimuksen osalta. Tilanne on vaikea, jos tällaiset toimintatavat eivät käy kilpailutusvaiheessa mistään dokumenteista ilmi. Olemme käyneet keskustelua muun muassa Euroopan kriminaalipoliittisen instituutin Heunin kanssa siitä, miten tällaisiin tapauksiin pääsisi julkisissa hankinnoissa paremmin kiinni. Kehitettävää riittää, toteaa Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm.

Vastuullisuus ja se jatkuva kehittäminen on Vantaalle tärkeä arvo

Vantaan kaupungin hankintoja ohjaa strategisten hankintojen tiekartta, joka yhdistää kaupungin strategiset vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ja niiden toteuttamisen hankinnoilla. Vastuullisiin hankintoihin liittyy muun muassa ihmisoikeuksien sekä eettisten, työoikeudellisten ja oikeudenmukaisuuden näkökulmien arvioiminen prosessin aikana. Vantaa varmistaa muun muassa erilaisin tarjoajayritystä koskevin vaatimuksin, selvityksin ja sopimusehdoin, että yritys noudattaa lainsäädäntöä sekä edellä mainittuja oikeuksia, ja että yritys tai sen johto ei ole syyllistynyt tiettyihin hankintalaissa eriteltyihin rikoksiin.

Vantaan kaupunki tekee monipuolista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin hankintojen kehittämiseen liittyen. Tällä hetkellä kaupungilla on meneillään selvitystyö siitä, miten yrityksen työntekijöiden oikeuksien väärinkäytöstilanteisiin voitaisiin paremmin puuttua julkisten hankintojen keinoin.

Lisätietoa vastuullisuusnäkökohdista Vantaan kaupungin hankinnoissa

Uutista on täydennetty 10.7.2020 klo 15:35
Uutista on täydennetty 7.7.2020 klo 8:05

Julkaistu: 5.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter