Kaupunkisuunnittelulautakunta jatkaa Kivistön palvelukeskittymän käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa 9.6.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Kivistön palvelukeskittymän etenemistä kokouksessaan 2.6. ja jatkaa asian käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa ensi tiistaina 9.6. klo 18.

Lautakunta haluaa lisäaikaa asiaan perehtymiseksi ja hakee asiaan yksimielistä ratkaisua.
- Kaikilla on sama tahtotila, niin lautakunnalla kuin virkamiehilläkin siitä, että Kivistön palvelukeskittymä saataisiin mahdollisimman pian etenemään. Kyse on vain siitä, millaisten vaiheiden kautta asiassa edettäisiin, kommentoi lautakunnan puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen.

Asiasta lisää ennakkotiedotteessa.

Kuusijärveltä Sipoonkorpeen vievä ulkoilusilta sai nimekseen Sudentassu

Vuodenvaihteessa valmistuneen uuden sillan nimeksi hyväksyttiin äänin 13-4 nimistöryhmän esitys Sudentassu, ruotsiksi Vargtassen. Silta johtaa Kuusijärven ulkoilualueelta Sipoonkorven kansallispuistoon, ja nimi onkin saanut inspiraationsa Sipoon susista. Nimikilpailu järjestettiin viime maaliskuussa ja siihen saapui huimat 563 ehdotusta, joiden joukosta kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen nimistöryhmä valitsi esityksensä.

Alkavia asemakaavatöitä eri puolilla Vantaata

Länsimäkeen valmistellaan kaavarunkoa. Kaavarunkotyön tavoitteena on määrittää periaatteet Länsimäen keskustan kasvulle ja laajenemiselle. Hämevaarassa Vieteritie 7-9:ssä kahden omakotitontin rakennusoikeutta korotetaan ja Vieteririnteelle asemakaavoitetaan pientalotontteja. Suopursuntielle Hiekkaharjussa on haettu kaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Veromiehessä Tietotie 9 ja 11 sijaitsee 3,8 hehtaarin laajuinen kaavamuutosalue, jonne suunnitellaan käveltävää korttelikaupunkia; toimisto- ja hotellirakennusten aluetta. Backaksen kartanoalueelle on suunnitteilla elämyspuisto.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat . Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Myyrmäen keskustasta myytiin tontteja 5,4 miljoonalla

Tontit myytiin Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle valtion tukemaa opiskelijoiden vuokra-asuntotuotantoa varten 2 545 000 euron kauppahinnalla, Lumo Kodit Oy:lle vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten 1 850 000 euron kauppahinnalla sekä Asoasunnot Uusimaa Oy:lle valtion tukemaa asumisoikeustuatantoa varten 1 018 000 euron kauppahinnalla. Tonttivaraukset ovat perustuneet kaupungin aiemmin Myyrmäen keskustasta järjestämään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun.

Lautakunta käsitteli myös Vantaan kaupungin lausuntoesitystä Maantie 152:n (välillä Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä) parantamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lautakunta teki lausuntoon lisäyksen: Vantaan kaupunki näkee, että Kesäkylän pohjoispuolinen Mt 152-linjaus tulee ottaa mukaan YVA-arviointiin. Lausunto on käsittelyssä myös teknisessä lautakunnassa 3.6.2020. Lopullisen lausunnon antaa kaupunginhallitus.

Asiat 15: Asemakaavamuutos Santamäentie 15, Hämeenkylä, ja 25: Sopimussakon periminen Synkroni Oy:ltä poistettiin esityslistalta esittelijöiden toimesta.

Kaikki muut kokouksessa käsitellyt asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 3.6.2020 
(muokattu: )