Kaupunkisuunnittelulautakunta jäi harkitsemaan Kuusijärven ja Sipoonkorven yhdistävän sillan nimeä

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti tiistaina 12.5. Lautakunta päätti jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen nimistöryhmän esityksen Kuusijärven ja Sipoonkorven yhdistävän sillan nimikilpailun ratkaisusta. Vuodenvaihteessa valmistuneen, Kuusijärven ulkoilualueelta Sipoonkorven kansallispuistoon uuden sillan nimeksi on esitetty Sudentassu, ruotsiksi Vargtassen. Sillan nimestä järjestettiin nimikilpailu viime maaliskuussa. Lautakunta palaa asiaan kesäkuun kokouksessa.

Korson pientalotonttien vuokrasopimusten uusintaa koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin

Vantaan kaupunki omistaa Korsosta Kulomäen alueelta 30 erillispientalotonttia, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuoden 2023 lopussa. Maanvuokrasopimuksissa on ehto, jonka mukaan kaupunki on velvollinen tiedottamaan vuokrasopimusten uusimisesta ja uusista vuokrausehdoista kolme vuotta ennen sopimusten päättymistä. Kaupunki tiedotti vuokrasopimuksen uusimisesta ja uusista vuokraehdoista vuokralaisille kirjeitse helmikuussa.

Uusien vuokraehtojen mukaan tontit on mahdollista yhä vuokrata asumistarkoitukseen seuraavaksi 50 vuodeksi eteenpäin. Tontin perusvuosivuokra tulee olemaan 4 % tontin käyvästä arvosta. Samalla kaupunki tarjosi myös mahdollisuutta lunastaa tontti itselleen tämän hetkisellä käyvällä hinnalla. Kaupunki käytti ulkopuolista arvioitsijaa tonttien ajantasaisten käypien hintojen määrittelemiseksi. Korson Kulomäessä sijaitsevien tonttien käyväksi hinnaksi määriteltiin 81 000 euroa ja vuosivuokraksi uusissa sopimuksissa noin 3240 euroa per vuosi.

Oikaisuvaatimuksissa (21 kpl) esitettiin tyytymättömyyttä vuokratontin vuosivuokran suuruuteen ja tontin lunastushintaan. On totta, että vuosivuokrat nousevat vuoden 2024 alusta monilla vuokralaisilla tuntuvasti, mikäli he päättävät uusia vuokrasopimuksena. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että uudet vuokrat olisivat kohtuuttoman suuret, vaan siitä, että niiden nykyinen vuokrataso on hyvin matala. Nykyiset vuokrasopimukset on tehty useita vuosikymmeniä sitten ja niiden vuokrat edustavat sen aikaista hintatasoa.

Vuokratonttien lunastusmahdollisuus kesken vuokrakauden on ollut kaupungin tarjoama ylimääräinen ja määräaikainen oikeus, mikä ei kaikissa kaupungeissa ole mahdollista. Vantaa on tarjonnut lunastusoikeutta Korson Kulomäen tonttien vuokraajille useiden vuosien ajan. Lunastushinnat ovat aikaisemmin olleet oleellisesti nyt tarjottua hintaa pienemmät, sillä ne perustuivat silloin voimassaoleviin päätöksiin ja kaupungin maapoliittisiin linjauksiin. Matalammasta hinnasta huolimatta tontin vuokraajat ovat käyttäneet lunastusoikeutta viime aikoina hyvin vähän.

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2019 vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleisistä periaatteista, milloin linjattiin muun muassa vuosivuokran suuruudeksi 4 % tontin käyvästä arvosta. Tämä on Vantaalla kaupunkitasoinen linja. Kaupunginhallituksen päätöksestä on tiedotettu muun muassa kaupungin verkkosivuilla. Tonttien luovuttaminen käypään hintaan, niin myymällä kuin vuokraamallakin, on yhtenäinen ja tasavertainen käytäntö kaikkia vantaalaisia kohtaan.

Vuokrasopimuksen uusiminen tulee Vantaalla ajankohtaiseksi seuraavan 15 vuoden aikana usealla muullakin pientaloalueella. Korson Kulomäen tontit ovat näistä ensimmäiset. Vuonna 2027 päättyy vuokrasopimuksia Varistossa 19 tontilla ja vuonna 2029 Hämeenkylässä, Hiekkaharjussa ja Kuninkaalassa 12 tontilla. 2030-luvulla vuokrasopimuksia päättyy useilla alueilla eri puolilla Vantaata. Kaiken kaikkiaan kaupunki on vuokrannut noin 500 pientalotonttia. Tällä hetkellä Vantaa luovuttaa pientalotontteja ensisijaisesti myymällä.

Lautakunta päätti esittää nähtäville seuraavia asemakaavamuutoksia:

  • Kivistöntähti-kaava Kivistön keskustassa (asia 6). Kaava mahdollistaa uutta asumista, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttamisen Kivistön aseman läheisyyteen. Asiasta äänestettiin, ja lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 12-4.
  • Aviapolis eteläinen -kaava Veromiehen kaupunginosassa (asia 7) sisältää uutta asumista noin 650 asunnon verran sekä uutta liike- ja toimistorakentamista. Kaavamuutos sijaitsee tulevan Vantaan ratikan reitin varrella.
  • Kilterinkuja 2 -kaava Myyrmäessä (asia 9) mahdollistaa vajaakäyttöisen 1980-luvulla rakennetun toimitilarakennuksen purkamisen ja alueen rakentamisen asuinkerrostalojen kortteliksi. Kortteliin sijoittuisi viisi 7-12 -kerroksista asuinkerrostaloa, joihin sijoittuu myös liiketilaa sekä asumista palvelevia yhteistiloja.

Kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi esitetään seuraavia asemakaavamuutoksia:

  • Vaaralanlammet -kaava Rajakylässä (asia 12). Kaavamuutos mahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet.
  • Mönkkösen kulma -niminen kaava Viertolassa (asia 13). Kaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen.
  • Lauhatien päiväkodin kaava Viertolassa (asia 14). Kurjenpolven päiväkoti osoitteessa Lauhatie 19 puretaan ja korvataan uudella kaksikerroksisella päiväkodilla, jonka nimeksi tulee Lauhatien päiväkoti.

Kuusijärven sillan lisäksi Kelokuusenkujan kaava Myyrmäessä (asia 11) päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter