Kaupunginhallituksessa Elmon uimahallin tarveselvitys

Kaupunginhallitus saa 6.4. kokoukseensa hyväksyttäväkseen Elmon uimahallin tarveselvityksen, jossa on tarkasteltu muun muassa pääaltaan mahdollisia eri kokoja, allasvalikoimaa ja niiden mahdollistamia toimintoja.

Korson koulun yhteydessä olevan uimahallin poistuessa käytöstä alueelta poistuvat uimahallipalvelut. Kaupunginhallitus päätti 20.5.2019, että uuden uimahallin sijoituspaikka on Elmon urheilupuisto. Alueella on voimassa oleva kaava, joka mahdollistaa uimahallin ja maauimalan rakentamisen.

Elmon uimahallin kävijämääräennuste on 300 000 - 350 000 kävijää vuodessa, keskimäärin noin 1 000 kävijää päivässä, mikä on tilojen mitoituksen lähtökohta. Työryhmä on selvittänyt tarveselvitystä tehdessään eri pääaltaan kokoja ja päätynyt 10-rataiseen 50 metrin altaaseen. Helpon huollettavuuden, korjattavuuden, varmatoimisuuden, ja elinkaarikustannusten kannalta työryhmä esittää käytettäväksi teräsaltaita. Kustannusennuste teräsaltailla on 35,9 milj. € (asia 12).

Lauhatien päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma

Kasvavan Tikkurilan tarpeisiin rakennetaan Viertolan kaupunginosaan päiväkoti, osoitteeseen Lauhatie 19, kahdelle kaupungin omistamalle tontille. Uudessa päiväkodissa on tilat 256 lapselle. Päiväkotiin tulee myös yhteistiloja, jotka mahdollistavat iltakäytön. Päiväkodin piha-alue on iltaisin alueen asukkaiden käytettävissä.

Rakennuspaikalta puretaan Kurjenpolven päiväkoti. Päiväkodin rakentaminen edellyttää kaavamuutosta tonttien yhdistämiseksi ja rakennusoikeusien nostamiseksi. Kaavamuutostyö on käynnistetty ja sen ennustetaan olevan voimassa elokuussa 2020. Päiväkodin kustannusarvio on 9,47 miljoonaa euroa (asia 13).

Kokouksen muita aiheita

  • Yleiskaavan 2020 nähtävilleasettaminen (asia 6)
  • Strategiateemojen tavoitteet ja mittarit. Valitun seitsemän strategiateeman; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys, hiilineutraalius, vastuullisuus sekä sisäilma-asiat, tärkein tehtävä on varmistaa valtuustokauden strategian poikkihallinnollinen toteutuminen ja strategian seurannan tehostaminen (asia 8)
  • Vantaan hyvinvointikatsaus 2019 (asia 9). Asia jätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle, aiheesta enemmän kyseisen kokouksen ennakkotiedotteessa.
  • Vantaan ratikan tilannekatsaus ja kaupunginhallituksen seurantaryhmän perustaminen (asia 10)
  • Osallistuminen päästöttömät työmaat sekä haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal-sopimuksiin (asia 11)
  • Asemakaavamuutos Myyrmäen Kuohukujalla. Muutoksella esitetään purettavan Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle uutta 8-kerroksista asuinrakennusta ja yksikerroksista liikerakennusta, yhteensä 3 645 k-m2 (asia 21).

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 2.4.2020 
(muokattu: )