Ritva Viljanen: Suuri huoli yrityksistä ja työllisyydestä

Vantaan kaupunki pelkää koronaepidemian vaikutusten olevan mittavia vantaalaisten työllisyyteen ja vantaalaisyrityksiin. Pelkästään Vantaalla on nyt yli 18 500 lomautusuhan alla olevaa henkilöä ja luku voi kasvaa. Mahdolliset irtisanomiset näkyvät nopeasti työttömyysluvuissa.

- Suurin vastuu yritysten ja työmarkkinoiden tukemisesta on tietysti valtiolla ja rahoituslaitoksilla, mutta seuraamme kaupungilla hyvin tarkkaan tilannekuvaa koronatilanteen vaikutuksista ja teemme voitavamme. Elvyttävät toimenpiteet tulevat olemaan tärkeitä, kun akuutti tilanne helpottuu, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ensimmäisenä toimenpiteenään Vantaan kaupunki on päättänyt, että kaupungin vuokraamissa erillisissä liiketiloissa ja kaupungin vuokratonteilla toimivien yksityisten yritysten vuokrien maksu voidaan pyynnöstä ja perustellusta syystä keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Erääntyneet vuokrat maksetaan kunkin yritysvuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti ilman viivästysseuraamuksia. Kyseiset linjaukset koskevat koko konsernia eli myös VaV-yhtymää ja VTK-kiinteistöjä.

Tämän lisäksi Vantaan kaupunki on päättänyt hyvittää täysimääräisesti kaupungin tiloissa toimivien vuokralaisten vuokrat niistä tiloista, joihin kaupunki on estänyt pääsyn sulkemalla kiinteistön kaupungin omien palvelujen ollessa suljettuna.

Tukea tarjolla

BusinessVantaa -nettisivuille on koottu tietopaketti yrityksille suunnatuista tukitoimista, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Uusia tukimuotoja mietitään yhteistyössä BusinessVantaa-toimijaverkoston kanssa.

Työllisyyspalvelut tekee yhteistyötä TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa tiedotuksen lisäämiseksi yrityksille. Vantaan kaupungin Yritysohjaamo palvelee yrityksiä mm. jakamalla tietoa palkkatuesta ja muista työllistämistuista niille yrityksille, joilla rekrytointi jatkuu tai on työvoimapulaa. Yhteistyössä yhä rekrytoivien yritysten kanssa jaetaan tietoa piilotyöpaikoista. Rekrytreffejä ei voida nyt järjestää normaalisti, vaan ne korvataan “virtuaalisilla rekrytreffeillä”.

- Toimenpiteitä on tärkeä kohdentaa eri toimialoille niiden tilannekuvan mukaan. Toimenpiteitä voivat olla muun muassa kohdennettu työvoimapoliittinen koulutus, omavalmentaja toiminnan käynnistäminen DropIn -palvelussa ja kunnan työllistämisen lisätukien kohdennettu hyödyntäminen, Viljanen toteaa.

Hallituksen esitys työllisyyden kuntakokeiluksi ei edennyt suunnitelman mukaisesti 23.3 eduskunnan käsittelyyn ja kuntakokeilu uhkaa viivästyä. Vantaa jatkaa kuitenkin kuntakokeilun valmistelua.
- Työllisyyden kuntakokeilu tulisi nyt juuri oikeaan aikaan työllisyyden hoidon kannalta. Siirtyminen saumattomaan yhteistyöhön työllisyyden hoidossa olisi nyt tärkeintä ja siksi suuret kaupungit puoltavat voimakkaasti kuntakokeilun toteuttamista suunnitellussa aikataulussa, Viljanen sanoo.

Julkaistu: 26.3.2020 
(muokattu: )