Tekninen lautakunta hyväksyi Elmon uimahallin tarveselvityksen ja Lauhatien päiväkodin suunnitelman

Tekninen lautakunta kokoontui 18.3. Vantaan kaupunki on linjannut, että poikkeustilasta huolimatta lautakuntien varsinaisten toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi kokousaikataulun mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Elmon uimahallin tarveselvitys ja Lauhatien päiväkodin tarveselvitys ja hankesuunnitelma, jotka molemmat lautakunta hyväksyi. Asiat etenevät seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Elmon urheilupuistoon suunnitellaan uutta uimahallia, sillä Korson koulun yhteydessä oleva uimahalli poistuu käytöstä. Lauhatielle Viertolaan suunniteltava uusi päiväkoti puolestaan vastaa kasvavan Tikkurilan tarpeisiin (asiat 8 ja 9).

Lautakunnalle esiteltiin katsaus vuoteen 2019 ja sen merkittävimpiin valmistuneisiin hankkeisiin

Kaupungin omina toimitilahankkeina valmistuivat Aurinkokiven 2. vaihe, eli yläkoulun tilat, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan ja Tikkurilan päiväkodit. Lisäksi vuokratiloina valmistuivat Keimolanmäen paviljonkipäiväkoti- ja alakoulutilat sekä Korson ja Rajakylän korvaavat päiväkotipaviljongit. Konserniyhtiö VAV:n rahoituksella vuonna 2019 valmistui Myyrmäen vanhustenkeskus ja vammaispalveluasuntoja Tikkurilaan. VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina valmistuivat Ylästön koulu II lähiliikuntapaikkoineen ja nuorisotilalaajennus Lumon lukion yhteyteen.

Vuoden 2019 aikana isoimmat kuntatekniikan investointihankkeet keskittyivät Kivistön suuralueelle. Isoimmat kohteet olivat Tikkurilantie, Vantaankoskentie, ratasilta sekä Kvartsiraitti. Hakunilan suuralueella isoimmat kohteet olivat Kuusijärvensilta ja Pitkäsuontie ja Pitkäsuonkuja.  Maa-alueiden kunnostuksessa suurin yksittäinen rakentamiskohde oli Vehkalan länsiosan esirakentaminen. Suurin puhdistuskohde oli Tikkurilan Jokirannan alue. Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston suurimmat investoinnit keskittyivät Tikkurilan jokirannan kunnostamiseen ja Keimolanmäessä Keimolan moottoriradan entisen valvontatornin muuttamiseen alueen historiaa kunnioittavaksi Ombra -valo- ja ääniteokseksi.

Lisäksi päätettiin mm.:

- Hyväksyä Kuusijärvellä tarjottavien palveluiden hinnoitteluperusteet (asia 10).

- Valita Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän urakoitsijaksi Terrawise Oy. Hintaa urakalle tulee hieman alle 2,8 miljoonaa euroa (asia 13).

- Valita NCC Industry Oy Vantaan kaupungin katujen päällystystöiden urakoitsijaksi ajalle 1.5.2020-30.4.2021 (asia 14).

- Hyväksyä kadut ja puistot -palvelualueen suunnitteluohjelmat vuodelle 2020. Suunnitteluohjelmat sisältävät katujen, viheralueiden, liikennesuunnittelun ja vesihuollon kuluvan vuoden suunnittelukohteet. Kohteita on esitelty kaupunkilaisille myös maaliskuussa ilmestyneessä Vantaan Asukaslehden numerossa 2/20. (asia 15).

- Hyväksyä Laurintien liityntäpysäköintialuetta koskeva katusuunnitelma (asia 16).

- Delegoida teknisen lautakunnan toimivaltaa osittain kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajalle siltä varalta, että koronavirustilanteen takia lautakunnan kokouksia jouduttaisiin siirtämään tai perumaan.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter