Länsimäen kaavarunko nähtävillä 9.12. asti - tutustu ja kommentoi!

Länsimäki

Länsimäen kaavarunko on suunnitelma, joka määrittää periaatteet Länsimäen keskustan kasvulle ja laajenemiselle. Kaavarunkoalue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:een ja Westerkullan kartanon peltoalueisiin, etelässä Vantaan ja Helsingin kaupungin väliseen rajaan ja lännessä Estepuistoon.

Kaavarunko ei suoraan ohjaa uutta rakentamista eikä muuta alueella jo voimassa olevia asemakaavoja. Sen sijaan se määrittää yleispiirteiset reunaehdot tulevaisuudessa laadittaville asemakaavamuutoksille.

Kaavarunko suuntaa Länsimäen kehitystä vuoteen 2045 asti. Kaavarungon suunnitelmat sisältävät muun muassa asuinalueen laajenemisen pohjoiseen, raitiolinjan rakentamisen Länsimäen keskustan läpi sekä mahdollisuuden asuntojen täydennysrakentamiseen sekä uusien päiväkotien ja liiketilojen rakentamiseen. Kokonaisuudessaan kaavarunko mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen noin 4 400 asukkaalle.

Kaavarunko on nähtävillä ja kommentoitavissa torstaihin 9.12. asti. Kaavarunkoon voi tutustua kaavarungosta tehdyn kartan, kaavarungon taustoja ja yksityiskohtia avaavan selostuksen sekä esittelyvideon avulla. Kaikki materiaalit ovat kaavarungon esittelysivulla.

Kaavarungon helppoa kommentointia varten on luotu myös kysely, jossa esitellään kaavarungon suunniteltuja vaikutuksia mm. alueen asuntorakentamiseen, liikenteeseen, viheralueisiin, palveluihin ja työpaikkoihin. Jokaisen osa-alueen esittelyn yhteydessä on kysymyksiä kyseisestä osa-alueesta sekä mahdollisuus avoimeen kommentointiin. Liikenneosiossa voi myös ehdottaa nimeä alueelle rakennettavalle uudelle kadulle. Kyselyn vastaukset ohjataan kirjaamoon. Kaavarunkoa voi kommentoida myös lähettämällä sähköpostia kirjaamon osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Kommentointikierroksen jälkeen kaavarunkoon voidaan tehdä muutoksia kommenttien perusteella, minkä jälkeen kaavarunko menee päätöksentekijöille hyväksyttäväksi.

Julkaistu: 12.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter