Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolakilpailun ehdotus näytteille – anna palautetta 24.11.2021 saakka

Kuva sauna-ravintola Vuolle, ehdotus Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolaksi
Tällaista rakennusta ehdotetaan Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolaksi

Vantaan kaupunki on järjestänyt avoimen liikepaikanluovutuskilpailun sauna-ravintolalle Tikkurilan jokirantaan.

Ehdotusten jättöaikana saatiin yksi ehdotus, nimimerkiltään "Vuolle". Ehdotuskoosteeseen voi tutustua Vantaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.vantaa.fi/tikkurilanjokiranta/saunaravintola.

Sivujen kautta voi myös jättää vapaamuotoista palautetta ehdotuksesta viimeistään 24.11.2021.

Kaikille avoimella kilpailulla haettiin Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolahankkeelle toimijaa, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, investoinneista ja palveluntuottamisesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa elävöittää kaupunkilaisten yhteistä ympäristöä, lisätä Tikkurilan jokirannan virkistyskäyttöä ja tuoda jokirannan läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa. Tarkoituksena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Paikkana on Tikkurilan jokirannan arvokas kulttuurimaisema Keravanjoen varressa.

Kilpailu oli suunnattu sauna-ravintolatoimijoiden, rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Sauna-ravintolatoiminnoille varattu alue on tarkoitus vuokrata voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Vantaan kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kilpailun voittajan valintaa alustavan aikataulun mukaisesti joulukuussa 2021.

Ehdotus ei tarkoita, että se toteutuisi sellaisenaan, vaan mahdollinen lopullinen suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin kanssa asemakaavamuutostyön yhteydessä. Hankkeen toteutus vaatii myös asemakaavamuutoksen, jonka yhteydessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kuulemismenettelyä, jolloin asianosaisille on mahdollisuus jättää mm. muistutuksia kaavahankkeesta.

Julkaistu: 10.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter