Kaupunkitilalautakunta päätti vuoden 2022 talousarviosta ja Varian Hiekkaharjun toimipisteen uudistamisesta

Kaupunkitilalautakunta kokoontui 13.10. Lautakunnan käsittelyssä oli kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesitys vuodelle 2022 kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Kaupunkitilalautakunnan alaisuuteen kuuluvat muun muassa kaupungin rakentamisinvestoinnit, joiden suuruus ensi vuonna on 139,5 miljoonaa euroa. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen (asia 5). Kokouksessa tehtiin talousarvioon tekstilisäyksiä meluntorjuntaan, energiansäästötavoitteisiin, asuntokannan monipuolistamiseen ja tontinluovutuksen resursointiin liittyen. Tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan. Ensi vuoden talousarviosta ja rakentamisinvestoinneista tarkemmin ennakkotiedotteessa.

Varia Hiekkaharjun uudistamisen suunnitelma hyväksyttiin

Käyttöikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa oleva Varia Hiekkaharjun toimipisteen vanha osa kunnostetaan. Rakennukseen tehdään mittavien kunnostustöiden lisäksi tilamuutoksia opetusalojen uudelleenjärjestelyn ja kasvavan oppilasmäärän vuoksi. Samalla tehdään tarpeelliset tilamuutokset ja korjaustoimenpiteet vuonna 2006 rakennettuun laajennusrakennukseen. Hankkeen kustannukset ovat noin 41,7 miljoonaa euroa. Muutos- ja peruskorjaustöiden jälkeen Varia Hiekkaharjussa on paikkoja yhteensä 1285 opiskelijalle seuraaville aloille: turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka-ala, talotekniikka-ala, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, pintakäsittelyala ja ravintola ja cateringala. Vantaan kaupungin omistama, monialainen, perusopetusta ja oppisopimuskoulutusta järjestävä Varia toimii nykyisellään neljässä eri toimipisteessä Vantaalla: Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Vuoteen 2026 mennessä on tavoitteena tehostaa ja keskittää toimintoja, poistaa päällekkäisyydet opintotarjonnasta ja varmistaa nykyaikaiset sekä terveelliset opetustilat kolmessa toimipisteessä: Vehkalassa, Hiekkaharjussa ja Tikkurilan Oppimiskampuksessa. Kaupunkitilalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Varia Hiekkaharjun toimipisteen tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa (asia 6). Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on myös hyväksynyt hankkeen osaltaan.

Vantaalle neljä uutta valmiusasemaa pelastuslaitoksen käyttöön

Keski-Uudenmaan pelastustoimi tarvitsee Vantaalle neljä uutta valmiusasemaa vuosina 2022–2026. Asemat tarvitaan, jotta valmiusajat lyhenevät ja hälytysajoneuvot pääsevät kohteisiinsa nykyistä nopeammin. Uudet valmiusasemat toteutetaan Myyrmäkeen, Tikkurilaan, Korsoon ja Hakunilaan. Asemilla yhdistetään pelastustoiminnan ja ensihoidon tarpeet ja niissä on myös tilat paikallisten sopimuspalokuntien (VPK) toiminnalle. Valmiusasemat ovat keskenään identtisiä ja kompakteja, ne rakennetaan puurunkoisina, puujulkisivuin ja viherkatoin, ja niissä on sisätilaa kerrallaan neljälle hälytysajoneuvolle, jotka ovat kooltaan ambulanssien suuruusluokkaa. Esimerkiksi suurikokoisia tikasautoja ei näillä asemilla ole. Hälytysääniä ei valmiusasemalta lähtevissä ajoneuvoissa käytetä kuin äärimmäisissä tilanteissa, joten asemista ei koidu meluhaittaa lähiasutukselle. Ennakoiden tulevaa hyvinvointialueuudistusta, valmiusasemat toteutetaan vuokrahankkeina. Kaupunkitilalautakunta päätti hyväksyä valmiusasemien tarveselvitykset (asiat 7-10). Lautakunta lisäsi Myyrmäen valmiusasemaa koskevan pöytäkirjalausuman jossa edellytetään, että Myyrmäen valmiusasemahankkeen sijaintia arvioidaan uudelleen ennen hankesuunnitelman tuomista päätöksentekoon.


Lisäksi päätettiin muun muassa hyväksyä Backaksen elämyskeskushankkeeseen liittyvä maankäyttösopimus (asia 11). Asiaan jätettiin Vihreän ryhmän pöytäkirjalausuma, jossa todetaan suunnitellun rakentamisen olevan ylimitoitettua alueelle. Lausuma ottaa kantaa myös kartanomiljöön huomioimiseen, hankkeen yleiskaavanmukaisuuteen sekä kävely- ja pyöräilyreittien suunnitteluun. Lausuman tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan. Kaupunkiympäristölautakunta päätti alueen kaavamuutoksen esittämisestä nähtäville eilen. Lue lisää hankkeesta kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedotteesta.

Asia 15, Tonttien varaaminen Kivistöstä vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon sekä korkotuettuun vuokra-asuntotuotantoon, jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Asiaan 17, Ulkoilureittien tavoitesuunnitelma, jätettiin pöytäkirjalausuma koskien ulkoilureittien ja kevyen liikenteen väylien välisen suhteen selvittämistä sekä asukkaiden osallistamista ulkoilureittien suunnittelussa.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter