Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnos on valmistunut

Tikkurilan urheilupuisto

Tikkurilan urheilupuistoa uudistetaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Alueesta halutaan kehittää kaikkien vantaalaisten oleskelukeidas, joka on kiinnostava ja vetovoimainen käyntikohde niin urheilun aktiiviharrastajille kuin perheen pienimmillekin. Urheilupuisto on käytettävissä ympäri vuoden ja muuntuu arkikäytöstä erilaisiin tapahtumiin. Kuntalaisten palveluja parannetaan ja yritysten ja yhdistysten toimintaedellytyksiä alueella edistetään.

Alueen kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma, koko nimeltään Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelma - kehittämisvisio 2050. Siinä on esitetty urheilupuiston tulevaisuuden tavoitteita noin vuoteen 2050 asti. Yleissuunnitelmaluonnos etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn toukokuun lopussa. Suunnitelma määrittää suuntaviivoja asemakaavoitukseen, jatkosuunnitteluun ja vaiheittain tapahtuvaan toteuttamiseen.

Lähivuosina on tarkoitus mm. parantaa jalkapallon pelaamisen olosuhteita rakentamalla uusia kenttiä ja jalkapallohalli ja uusimalla katsomotilat sekä parantaa alueen liikenneratkaisuja. Alueelle tullaan myös jo kevään ja kesän 2021 aikana rakentamaan ns. paviljonkikoulu lähialueen koulujen tulevien remonttien aikaiseksi väistötilaksi.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on korvata urheilutalon ja jäähallin vanhat rakennukset aikanaan uusilla. Uuden urheilutalon korvaavaan areenaan sijoittuu jalkapallokenttä, liikuntatiloja ja uudet pysäköintitilat. Uuden jäähallin rakennuksen yhteydessä on varaus myös hotellille.

Puiston keskiosaan varataan tilaa puistomaiselle lähiliikunta-alueelle. Nykyisen uimahallin eteläpuolelle on suunnitteilla puistomainen oleskelu- ja auringonottoalue, ns. kesäkeidas. Urheilupuiston rakennukset sijoitetaan alueen reunoille, jotta ne ovat helposti saavutettavissa ja suojaavat keskiosan ulkoliikunta-alueita liikenteen melulta ja läpiajolta. Myöhemmin on mahdollisuus rakentaa alueella sijaitseville päiväkodeille ja koululle uudet pysyvät tilat ja uimahallille laajennus nykyisen hallin pohjoispuolelle.

Vuonna 2020 tehtiin asukaskysely puiston kehittämistoiveista. Asukaskyselyssä nousi erityisesti toive maauimalan sijoittamisesta alueelle, ja siitä on tehty myös kuntalaisaloite. Tarkastelun tuloksena todettiin kuitenkin, ettei riittävän laadukkaan maauimalan sijoittaminen puistoon ole mahdollista. ”Maauimalan rakentaminen ei ole aloitteissa ja ehdotuksissa esitetyillä tavoilla nykytilanteessa tarkoituksenmukaista sekä toiminnallisista että taloudellisista seikoista johtuen”, kertoo Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Lisätietoja asukaskyselyn tuloksista, niiden huomioimisesta suunnittelussa ja maauimalan toteuttamatta jättämisen syistä osallistuvavantaa.fi-sivuilla.

Julkaistu: 16.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter