Länsimäkeen avataan uusi kaasutankkausasema

Energiayhtiö Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Länsisalmeen kesäkuun loppuun mennessä. Uusi asema avataan Kehä III:n ja Porvoon moottoritien risteyksen läheisyyteen osoitteeseen Länsisalmentie 3.

Länsisalmen tankkausasema on Gasumin neljäs asema Vantaalla. Jo olemassa olevat asemat sijaitsevat Petikossa, Porttipuistossa ja Tuupakassa. Aseman rakennustyöt aloitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Uuden aseman avaaminen helpottaa alueen kaasuautoilijoiden ja yritysten siirtymistä käyttämään kaasua käyttövoimana tukien samalla Vantaan tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Vantaan ilmastotavoitteissa liikenteen vähäpäästöiset käyttövoimat on nostettu esille erikseen yhtenä keinona hiilineutraaliuden edistämiseksi.

”Liikenteen päästöjen suhteellinen osuus Vantaan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, esimerkiksi suurempi kuin kaukolämmön tuotannon. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tärkeää, ja biokaasun käyttömahdollisuuksien lisääminen tukee vähennystavoitteita. Haluamme Vantaalla lisätä biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja tukea kiertotaloutta”, kertoo Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö Jari Viinanen.

Biokaasulla voidaan pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun liikennekäytössä lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä, syntyy vain murto-osa perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasu on täysin uusiutuva polttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään biohajoavia jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja jätevesilietteitä. Sen käyttäminen logistiikan polttoaineena on yrityksille helppo tapa liittyä osaksi kiertotaloutta.

Julkaistu: 19.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter