Ympäristölautakunnassa ötököiden teemavuoden onnistumiset

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 3.12. Lautakunnalle esiteltiin muun muassa raportti ötököiden teemavuoden onnistumisesta (asia 6). Ympäristölautakunta on toiminut teemavuoden ohjausryhmänä.

Vantaalla on vietetty vuodesta 2015 lähtien luontoon liittyviä teemavuosia. Teemavuonna 2020 jatkettiin edellisen vuoden ötökkäaihetta, jonka tavoitteena on herättää mielenkiintoa ötököihin, kertoa niiden merkityksestä luonnolle ja parantaa ötököiden elinolosuhteita.

Teemavuoteen osallistui aktiivisesti useita eri kaupungin palveluyksiköitä projektin käytännön vetovastuun ollessa ympäristökeskuksella. Teemavuoden monipuoliseen ohjelmaan sisältyivät mm. ötökkäystävällinen piha tai parveke -kilpailu, leikkimielinen Vantaan tunnusötökkä -äänestys, ötökkähotellitalkoita, sekä ötökkäteemaisia luontoretkiä ja elokuvanäytöksiä.

Lähiluonto-oppaiden johdolla kitkettiin vieraslaji jättipalsamia useissa talkoissa. Monet talkoista innostuneet asukkaat kitkivät jättipalsamia alueeltaan myös omatoimisesti, jotkut jopa järjestivät omia talkoita, mikä onkin ollut lähiluontovuosien tavoitteena – aktivoida asukkaita kiinnittämään huomiota lähiympäristönsä luontoon ja siisteyteen.

Ötökät ovat tulleet etenkin lapsille monin tavoin tutuksi teemavuoden aikana: Vantaan luontokoulu ja lähiluonto-oppaat ovat järjestäneet ötökkäteemaisia retkiä koronatilanteen sallimissa rajoissa. Kevään koronatilanteen vuoksi osa ötökkävuoden tekemisestä tuotiin verkkoon, koska retkiä jouduttiin perumaan. Niiden sijaan tehtiin opettavaisia videoita Vantaan luonnosta. Syksyllä retkiä pystyttiin tarjoamaan, ja niille osallistui kaikkineen noin tuhat vantaalaista, pääosin koulu- ja päiväkotiryhmiä.

Lisäksi teemavuoden aikana panostettiin Vehkalanmäen alueeseen. Entisestä täyttömäestä on kehittynyt arvokas luontoalue, jossa tavataan muun muassa harvinaista hyönteislajistoa. Kesän aikana Vehkalanmäellä järjestettiin siivoustalkoot ja aloitettiin kunnostustoimet, joissa torjuttiin vieraslajeja ja raivattiin umpeen kasvanutta alaa pensaita ja puita poistamalla. Kunnostettavalle alueelle suunnitellaan luontopolku, jonka pohjatyöt tehtiin viime kesänä.

Lisätietoa teemavuodesta: www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/otokkavuosi

Lautakunta käsitteli lisäksi muun muassa Romu Keinänen Oy:n ympäristöluvan muuttamista koskevaa lausuntoesitystä (asia 9). Lausuntoa on pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka päättää ympäristöluvasta. Ympäristölautakunnan lausunnossa Kiilan alueella toimivan yrityksen toiminnan kapasiteetin tason nostoa sinänsä puolletaan, sillä edellytyksellä, että laitoksen ympäristönsuojelun taso parantuu. Kuitenkaan toiminta-aikoja ei tulisi pidentää nykyisestä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää meluntorjuntaan ja melutaso tulee pitää entisellä tasolla 48 dB.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 3.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter