Vantaalaiset tyytyväisiä asuntoonsa ja asuinalueeseensa – erot alueiden välillä pieniä

Asuntoja Myyrmäessä

Vantaalla toteutettiin joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana laatuaan ensimmäinen asukasbarometri. Sen avulla selvitettiin vantaalaisten tyytyväisyyttä asuntoonsa ja asuinalueeseensa, mukaan lukien asuinalueen joukkoliikenneyhteyksiin ja palveluihin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vantaalaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä niin asuntoonsa kuin asuinalueeseensakin. ”Erot alueiden välillä olivat yllättävänkin pieniä. Moni myös koki, että oma asuinalue on mainettaan parempi”, kertoo asumisen erityisasiantuntija Elisa Ranta.

Yksi merkittävimmistä asuinalueen viihtyvyyttä lisäävistä tekijöistä oli palvelujen saavutettavuus. Siihen oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä, mutta tyytyväisyys erityyppisten palvelujen saavutettavuuteen vaihteli. Tyytyväisimpiä oltiin keskimäärin peruskoulu- ja päiväkotipalvelujen saavutettavuuteen, vähiten tyytyväisiä taas kulttuuripalveluiden ja yhteisöllisten tilojen ja kohtaamispaikkojen saavutettavuuteen.

Barometrin tuloksista nousee esiin tekijöitä, joihin huomiota kiinnittämällä vantaalaisten tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä on mahdollista parantaa. Asukkaat esimerkiksi toivovat asuinalueelleen lisää palveluita, pysäköintipaikkoja ja vehreyttä.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä, mutta kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa. Kysely lähetettiin 2000 täysi-ikäiselle vantaalaiselle, ja siihen vastasi 777 henkilöä. Vastauksia kerättiin 10.12.2018-18.1.2019 välisenä aikana. Seuraavan kerran tutkimus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021.

Lue lisää asukasbarometrin raportista

Julkaistu: 26.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter