Oksanmäelle kerrostalo (nro 002229)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 02.03.2015
Kaava tullut voimaan 22.04.2015

Osoitteeseen Orvokkitie 20 suunnitellaan viisi- seitsemänkerroksinen kerrostalo. 40–50-luvuilla rakennetut pientalot ja myymälärakennus puretaan.

Suunnittelualue sijaitsee Oksanmäellä, Orvokkitien ja Valkoisenlähteentien kulmassa. Alue koostuu kolmesta tontista, joilla sijaitsee 40–50-luvuilla rakennettuja pientaloja ja myymälärakennus. Tikkurilan vanha kansakoulu, nykyiseltä nimeltään Orvokkitien koulu, sijaitsee kaavamuutosalueen itäpuolella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosalueelle suunnitellaan Valkoisenlähteentien suuntaisesti sijoittuvaa kerrostaloa. Suunniteltu kerrostalo on Orvokkitien ja Valkoisenlähteentien kulmassa enintään seitsemänkerroksinen ja alueen länsipuolella viisikerroksinen. Pysäköinti sijoittuu maantasoon, Orvokkitien viereen. Tontin rakennusoikeudeksi esitetään yhtensä noin 3600 k-m².

Maanomistaja haki asemakaavan muutosta 20.12.2013. Alueen käyttötarkoitus halutaan muuttaa nykyisistä asuinrakennusten (A) ja rivitalojen korttelialueista (AR) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Kaavan nro 002229 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.05.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 03.03.2014

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter