Purettavan Anttilan tilalle asuinkerrostaloja (nro 002228)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.04.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Suunniteltava alue sijaitsee Tikkurilassa, Kielotornin pohjoispuolella, osoitteessa Horsmakuja 1 (Talvikkitie 7). Alue muodostuu korttelista 61103 ja se rajautuu Kielotiehen, Talvikkitiehen ja Horsmakujaan.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueella on Anttilan tavarataloksi vuonna 1990 valmistunut rakennus, joka puretaan. Nyt kiinteistön omistaja hakee asemakaavamuutosta, joka sallii asuinkerrostalojen rakentamisen purettavan rakennuksen tilalle. Kolmen 7-kerroksisen rakennuksen lisäksi korttelin koilliskulmaan on suunniteltu 16- kerroksista tornitaloa, joka kohoaa yhtä korkealle kuin nykyinen Kielotorni.

Katutasoon tulee Kielotien puolella liiketilaa. Pysäköinti hoidetaan korttelin sisällä pihakannen alla. Yhteenlaskettu rakennusoikeus olisi noin 20 000 kerrosneliömetriä.

Samalla tutkitaan läpiajoliikenteen vähentämistä Kielotiellä. Katu on tarkoitus muuttaa bulevardimaiseksi kaduksi, jossa on katupuita, kivijalkakauppoja ja jossa mittakaava ja ajonopeudet vastaavat nykyistä paremmin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeita.

Hanke on osa Tikkurilan keskustan uudistumista. Tikkurilan keskustan kaavarunko (062600) on tulossa nähtäville kevään 2014 aikana.

Miten asemakaava muuttuu?

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, K muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK, jonka katutasoon tulee liiketiloja. Kerrosluvut kasvavat nykyisestä kolmesta ja neljästä seitsemään sekä Kielotien ja Horsmakujan kulmassa 16:een.

Maanomistus

Kaavoitettavan tontin maanomistaja on Kiinteistö Oy Talvikkitie 7-9.

Kaavan nro 002228 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.02.2014

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter