Unikulma Oy:n tontti muutetaan liikerakennusten kortteliksi (nro 002214)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.06.2014
Kaava tullut voimaan 27.08.2014

Asemakaavan muutosalue sijaitsee korttelin 64004 etelä-osassa Porttisuontien varrella, IKEA-konsernin pohjoispuolella.

Mitä alueella muutetaan

Asemakaavamääräyksen mukaista alueen maankäyttötarkoitusta on muutettava, koska voimassa olevan asemakaavan mukainen teollisuus- ja varastorakennusten (T) tontti K 64004 T 2 halutaan muuttaa liikerakennusten korttelialueen suuntaan kaavamääräyksellä KM. Noin puolet tontin maankäytöstä suunnitellaan liiketilaksi.

Hakemuksessa esitetään myös, että tontin rakennusoikeutta nostetaan noin 1 100 k-m².

Uuden maankäyttöjärjestelyn jälkeen tontilla tulee olemaan

  • liiketilaa 2 480 k-m²,
  • teollisuus- ja varastorakennuksia 1 910 k-m²,
  • toimistotilaa 650 k-m²
  • asunto kooltaan 60 k-m²

Osia nykyisistä rakennuksista tullaan purkamaan ja jäljelle jääviä osia laajennetaan uudella kerroksella ja yhdistetään kaksikerroksisella väliosalla.

Kaavan nro 002214 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.11.2013

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 27.8.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter