-Rauta 75:n ja Konekeskon kaavamääräyksiä muutetaan (nro 002176 )

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.08.2014
Kaava tullut voimaan 15.10.2014

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Koivukylänväylän eteläpuolella Lahdenväylän ja Vanhan Porvoontien välissä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan paljon tilaa vievän erikoistavarakaupan kaavamääräyksen tulee olla: ”liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön”. Nykyinen kaavamerkintä: liikerakennusten korttelialue” on korjattava asialle säädetyn ylimenokauden puitteissa, eli 2015 mennessä. Kesko oyj on hakenut K-Rauta 75:n ja Konekeskon kaavamääräyksen muuttamista em. tavalla.

Kaavan nro 002176 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.11.2013 (PDF)

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 15.10.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter