Metsänhoitajankujalle asumista Jokiniemessä (nro 002200)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.09.2014
Kaava tullut voimaan 12.11.2014

Metsänhoitajankuja on Jokiniemessä sijaitseva Tikkurilantien poikkikatu. Metsänhoitajankuja 6 on kadun eteläpäässä sijaitseva kiinteistö, jonka eteläpuolella avautuvat Keravanjoen peltoalueet. Tontilla sijaitsee 1930-luvulla rakennettu assistenttien talo, joka on ollut Maatalouden tutkimuslaitoksen ja myöhemmin myös Metsäntutkimuslaitoksen käytössä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistaja haki asemakaavan muutosta 23.4.2013. Tontin käyttötarkoitus halutaan muuttaa yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-3) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Kaavamuutosalueelle suunnitellaan kahta uutta luhtitaloa, jotka sijoittuvat suojellun assistenttien talon pohjois- ja eteläpuolelle. Luhtitalojen suunnitelmat ovat identtiset: molempiin on tulossa 4 isompaa asuntoa ja 2 kaksiota. Luhtitaloista suunnitellaan kaksikerroksisia.

Tämän lisäksi assistenttien talo on tarkoitus kunnostaa asuinkäyttöön. Assistenttien taloon on suunnitteilla 7 asuntoa. Yhteensä asuntoja on tulossa 17 – 19 kappaletta. Pysäköinti sijoittuu maantasoon. Tontin rakennusoikeudeksi esitetään yhtensä noin 1100 k-m².

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavaksi yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-3) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Lähtötiedot

Alueen maanomistajia ovat Kasematti Oy ja Mestarinikkarit Oy.

Tontin pohjoispuolella on lähivirkistysalue, itäpuolella 2-kerroksinen rivitalojen korttelialue, lännessä 3-kerroksinen asuinkerrostalojen korttelialue ja etelässä tontti rajautuu peltomaisemaan, jonka läpi kulkee Keravanjoki. Dickursby skola sijaitsee noin 200 metrin päässä luoteessa.

Assistenttien asuintalon on suunnitellut arkkitehti Jalmari Peltonen ja se on valmistunut vuonna 1934. Rakennus on suojeltu asemakaavalla (14.11.1990). Assistenttien talo on inventoitu Vantaan modernin rakennuskulttuurin inventoinnissa (Vantaan kaupunki 2002), jossa se on saanut korkeimman luokitustunnuksen kulttuurihistorialliselta arvoltaan A1.

Suunnittelualue on vahvistettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009, aluekohde Jokiniemen koelaitos). Alueella sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu kivikautinen asuinpaikka. Keväällä 2013 tehdyissä tutkimuksissa osoittautui, ettei paikalla ole enää mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa. Museovirasto toteaa lausunnossaan (27.6.2013), ettei kyseisen tontin rakentamiselle ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Kaavan asiakirjat nro 002200

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.09.2013 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 12.11.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter