Koisotielle tuettua asumista (nro 002193)

Koisoniityn kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskuspuiston, lumenkaatopaikan, Osmanpuiston sekä Kylmäojan läheisyydessä.

Tontilla sijaitsee käytöstä poistuneita asuin-, pienteollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennukset ovat huonokuntoisia ja osa rakennuksista on vähäisessä käytössä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosalueelle suunnitellaan tehostettua ja tuettua asumista sekä tiloja asumispalveluille. Rakennukset suunnitellaan sijoittuvan lähelle Koisotietä pihatilojen suuntautuessa Tikkurilan keskuspuistoon ja Kylmäojalle päin.
Pysäköinti suunnitellaan maantasopysäköintinä.

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY) suunnitellaan muutettavaksi erityisasumista ja tuettua asumista palvelevan toiminnan korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tullaan nostamaan sen verran, että 40 asunnon toteuttaminen asumispalveluineen on mahdollista. Voimassa olevan asemakaavan kerrosluku kaksi tullee nousemaan enimmillään neljään kerrokseen.

Lähtötiedot

Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa ja alueella sijaitsee tällä hetkellä käytöstä poistunut asuinrakennus, kaksi talousrakennusta, erillispientalo sekä pienteollisuusrakennus. Tontin länsipuolella on Tikkurilan keskuspuisto ja pohjoispuolella Vantaan kaupungin maastotukikohta. Kaupunki omistaa myös kaavamuutosalueen itäpuolella sijaitsevan Johansin tontin rakennuksineen.

Kaavan nro 002193 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.09.2013 (PDF)

Lisätietoa

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 20.10.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter