Hiekkaharjun Taukopuistoon kaksi asuinkerrostaloa (nro 002164)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.09.2014
Kaava tullut voimaan 12.11.2014

Taukopuisto sijaitsee Hiekkaharjun koulun vieressä, Talvikki- ja Talkootien kulmassa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

  • Tontin käyttötarkoitus haluttiin muuttaa puistosta (P) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).
  • Alueelle suunnitellaan kahta asuinkerrostaloa Talvikkitien varteen.
  • Rakentaminen voi ollapohjoiskulmassa enintään seitsemän- ja etelämpänä nelikerroksista.
  • Tontin rakennusoikeudeksi esitetään noin 5900 k-m².
  • Pysäköinti sijoittuu maantasoon ja osittain autokatoksiin, joilla suojataan syntyvää korttelipihaa Talkootien liikennemelulta.
  • Kävelyreittinä nykyisin toimiva Sorapolku korvataan tontin ja koulun väliin rakennettavalla kevyenliikenteenreitillä.
  • Talvikkitien varren männyt sijoittuvat katualueelle, eikä kaavamuutos uhkaa niitä.

Lähtötiedot

Tontin pohjoispuolella kohoaa yli 50 metriä korkea Hiekkaharjun vesitorni. Alueen etelä- ja länsipuolella on pääosin 1- 2-kerroksista pientaloaluetta. Lähistöllä sijaitsee myös Simonmetsän asuinkerrostaloalue ja Lemmikkipuisto.
Viereisessä on vajaan 500 oppilaan Hiekkaharjun koulu. Nykyisellään Taukopuistossa on pääosin koivu- ja kuusimetsää. Alueen läpi kulkeevanha tielinjaus, joka on kevyen liikenteen käytössä. Tie ei iästään huolimatta ole muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös (Vantaan kaupungin vuoden 2007 tieinventointi).

Maanomistus

Alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki ja lakkautetun yleisen tien osalta valtio.

Kaavan nro 002164 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2013

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 12.11.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter