Kielotien ja Neilikkatien kulmaukseen senioritalo (nro 002142)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 07.04.2014
Kaava tullut voimaan 28.05.2014

Kielotien senioriasumisen tontti sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Neilikkatien ja Kielotien kulmassa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa Neilikkatietä ja Kielotietä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

  • Senioriasumiseen soveltuva asuinkerrostalo noin 130 asukkaalle.
  • Kerroskorkeus nousee enimmillään kahdeksaan kerrokseen.
  • Rakennusoikeutta nostetaan nykyisestä 4880 k-m²:stä noin 11 500 k-m²:
  • Rakennus tulee rajaamaan Kielo- ja Neilikkatietä.
  • Rakennuksen kivijalkaan on suunnitteilla Kielotielle avautuvia liiketiloja.
  • Autopaikat sijoitetaan pääasiassa pihakannen alle ja osittain pihatasolle sekä autokatoksiin.
  • Neilikkatien katualuetta muutetaan pihakatumaiseksi.

Lähtötiedot

Kaavamuutosalueella sijaitsee tällä hetkellä II-kerroksinen liike- ja toimistorakennus. Rakennus on valmistunut vuonna 1985. Kaavamuutosalueeseen liittyy myös osa Neilikkatietä.

Tontin länsipuolella sijaitsee kuusikerroksisia asuinkerrostaloja. Tontin pohjois- ja eteläpuolella Kielotien varressa sijaitsee kaksi- kolmikerroksisia liike- ja toimistorakennuksia.

Hakija ja maanomistus

Tikkurilan Liikekeskus Oy hakee asemakaavan muutosta Kotosalla konseptin mukaisen senioriasumisen tarpeisiin.

Kaavamuutoksen hakija on palkannut konsultikseen Ilkka Laitinen Arkkitehdit Oy:n. Kyseinen arkkitehtitoimisto on luonnostellut korttelia tehden useampia luonnoksia alueen tulevasta maankäytöstä.

Kaavan nro 002142 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.03.2013 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 28.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter