Miele Oy:lle liike- ja toimistorakennusten kortteli (nro 002130)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2012
Kaava tullut voimaan 17.12.2012

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella; Porttikaarikadun varrella Lahdenväylän länsipuolella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Miele Oy on 17.12.2009 hakenut korttelin 64001 tonttien 2 ja 3 käyttötarkoituksen muuttamista teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta liike- ja toimistoraken-nusten korttelialueeksi. Tontilla 3 sijaitsee yrityksen nykyinen vuonna 1988 valmistunut punatiilinen liike- ja toimistorakennus, kooltaan 2 335 k-m². Hakemuksessa on esitetty tämän laajentamista 1 090 k-m²:llä ja uuden, 1 635 k-m²:n liike- ja toimistorakennuksen rakentamista tontille 2.

Tontit 2 ja 3 ovat yhteensä 9 232 m² ja lopullinen kerrosala tulisi olemaan 5 060 k-m² (noin e=0,55). Autopaikkoja esitetään varattavaksi yhteensä 77 kappaletta. Hakemuksen mukana Miele Oy on toimittanut alustavan suunnitelman alueestaan, jonka pohjalta asemakaavan muutostyötä jatketaan. Tontit ovat suhteellisen pieniä, joten autopaikkojen sijoittaminen alueelle on haasteellinen.

Kiinteistö Oy Vantaan Porttikaari on 27.10.2005 hakenut korttelin 64001 tontin 1 käyttötarkoituksen muuttamista teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Yrityksen tontilla oleva huonekalujen myynti- ja näyttelyhallitilaksi suunniteltu raken-nus on valmistunut vuonna 2006. Rakennus on rakennettu poikkeusluvalla, koska käyttötarkoitus ei ollut asemakaavan mukainen, mutta kylläkin Porttisuon alueelle yleisesti suunnitellun tulevan maankäytön mukainen.

Poikkeusluvassa edellytettiin kaavamuutoksen hakemista, jonka hakija myös heti teki Asemakaavan muutostyön yhteydessä päivitetään myös hakijan nykyinen kaava- ja tilatarve, koska hakemuksesta on jo kulunut useita vuosia.

Tontti 1 on 2 655 m² ja käytetty rakennusoikeus 1 593 k-m² (e=0,60). Autopaikoista 5 sijoittuu maantasoon kuten myös huoltopiha. Kellarissa on 36 autopaikan autohalli.

Kaavan asiakirjat nro 002130

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2011 (PDF)

Lisätietoja

Vesa Karisalo
Aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 20.2.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter