Kielotien ja Neilikkatien kulmaan kerrostaloja Tikkurilassa (nro 002110)

Kaava tullut voimaan 4.2.2015

Kaavamuutokseen on liitetty mukaan Tikkurilan Autotalon lisäksi myös viereiset ABC-huoltoaseman (kaavamuutos nro 002169) ja Neilikkatie 8:ssa sijaitsevan liiketalon (kaavamuutos nro 002183) kiinteistöt.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, korttelissa 61107. Se on Tikkurilantien, Kielotien, Neilikkatien ja Orvokkikujan väliin jäävällä alueella, jossa sijaitsee tällä hetkellä ABC-huoltoasema (Tikkurilantie 55), Tikkurilan Autotalo (Kielotie 4−6) ja liikerakennus (Neilikkatie 8).

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalo haki asemakaavan muutosta 16.8.2010. Tontin käyttötarkoitus haluttiin muuttaa liikerakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jossa rakennusten pohjakerrokseen sijoittuisi kadulle avautuvia liiketiloja. Hankkeen edetessä myös viereiset maanomistajat: kiinteistö Oy Neilikkatie 8 ja Helsingin Osuuskauppa Elanto jättivät omat hakemuksensa kaavan muuttamiseksi.

Kaava-alueelle on tulossa asuinkerrostalojen korttelialuetta AK ja katutasoon osoitetaan liiketiloja Kielotien ja Tikkurilantien varressa. Pysäköinti järjestetään pääosin korttelin keskelle rakennettavalla pysäköintitaloon, jonne ajo tapahtuu Neilikkakujan kautta. Rakentaminen on pääosin kahdeksankerroksista. Nykyiset rakennukset puretaan. Tontin rakennusoikeudeksi esitetään noin 26 000 k²-m.

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan, niin että liikerakennusten (AL) ja huoltoasemien (AM) korttelialueet muuttuvat asuinkerrostalojen korttelialueiksi, joissa katutasoon on sijoitettava liiketilaa. Rakennusoikeutta nostetaan nykyisestä e=0,7:stä ja e=0,25:stä noin tehokkuuteen e=2,0, mikä vastaa paremmin keskustamaisen korttelirakenteen rakentamistehokkuutta. Samalla kerrosluku nousee nykyisestä kahdesta kahdeksaan kerrokseen.

Nykytilanne

Kielotie 4-6:ssa sijaitsee II -kerroksinen liike- ja toimistorakennus Tikkurilan Autotalo. Rakennus on rakennettu 1968 ja se on luokiteltu Vantaan modernin rakennuskulttuurin 1930 -1979 inventointiraportissa suojeluluokkaan B, mikä ei edellytä rakennuksen suojelua.

Osoitteessa Tikkurilantie 55 on ABC-huoltoasema ja osoitteessa Neilikkatie 8 on liike- ja toimistorakennus. Alue on kokonaan rakennettua ja pihat asfalttipäällystettyjä. Vähäinen puusto on pääosin Orvokkikujan varrella ja tontin rajalla.

Maanomistus

Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalon ja Kiinteistö Oy. Neilikkatie 8:n omistaa Eläkekassa Verso. ABChuoltamon kiinteistö on Helsingin Osuuskauppa Elannon omaisuutta.

Kaavan asiakirjat nro 002110

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.2.2013

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 4.2.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter