Hakkilassa Metsolle tuotantotilaa (nro 002095)

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 11.12.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoiteessa Vanha Porvoontie 229 Vantaan Akselin yritysalueen keskellä, nk. Honkatalon ympäristössä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Itäinen Valkoisenlähteentie, idässä Lahdenväylä, etelässä Honkanummen hautausmaa ja lännessä Vanha Porvoontie sekä Hakkilankulman puisto.

Metso Oyj:n teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja n. 700 työntekijää ovat siirtyneet toisista toimipisteistä Kiinteistö Oy Vantaan Honkataloon. Tuotannon toimintaedellytykset kiinteistöllä on haluttu varmistaa kehittämällä kiinteistöstä monipuolinen myös teollisuustoiminnan salliva työpaikka-alue. Tonttia on laajennettu Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Metso Automation Oy:n siirtyminen Hakkilaan vahvistaa nk. Vantaan Akselin alueen merkitystä logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueena Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä.

Asemakaavan muutoksella lisäksi eheytetään kaupunkikuvaa Lahdenväylän varrella ja Hakkilan yritysalueella. Pohjaveden laatu ja määrä turvataan ja yleiskaavassa Honkanummentien varteen osoitetun ulkoilureittiyhteyden tarvitsema tilavaraus huomioidaan. Suunnittelussa noudatetaan mm. Vantaan kaupungin hulevesiohjelman sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita.

Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus pysyy ennallaan.

Asemakaavamuutos tapahtuu kiinteistön omistajan aloitteesta ja he vastaavat työn kustannuksista.

Asemakaavamuutokseen on vuonna 2016 lisätty kiinteistö Honkanummentie 13 kiinteistön omistajan suostumuksella. Käyttötarkoitukset muuttuvat tämän kiinteistön osalta samalla tavalla kuin muuallakin kaavamuutosalueella.

Kaupungin asettamat tavoitteet

Kaupungin strategisia tavoitteita ovat dynaaminen kaupunkikehitys ja aktiivinen elinkeinopolitiikka, Vantaa on yrittäjille vetovoimainen.

Metso Automation Oy:n siirtyminen Hakkilaan vahvistaa entisestään nk. Vantaan Akselin alueen merkitystä logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueena Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä

Kaupungin tavoite on kehittää Hakkilaa logistiikan alueena ja luoda alueelle uusia työpaikkoja. Alueen liikenneyhteydet ja liikenteelliset varaukset on turvattava.

Alueen suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Asemakaavahakemuksessa esitetään käyttötarkoitusta muutettavaksi teollisuus-, varasto- ja toi-mistorakennuskäytön sallivaksi nykyisen varasto-, liike- ja toimistokäytön sijasta. Honkanummenkujan päässä korttelin keskellä olevaa kääntöpaikkaa esitetään siirrettäväksi noin 10m etelämmäksi. Voimassa olevassa asemakaavassa pohjoisen kallioleikkauksen juurella oleva istutettava puurivi poistetaan. tonttitehokkuus e=0.6 säilyy ennallaan.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kaavamuutosalue on Valkoisenlähteen valtakunnallisesti merkittävällä I lk:n pohjavesialueella, jolla pohjaveden laatu ja määrä on turvattava. Myös alueen laidalla sijaitseva, voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu ulkoilureitti on turvattava.

Maanomistajat

Kiinteistön 66–200-15 omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalo / Sponda Oyj. Honkakallionkujan itäpuoleisen määräalan 66–200-6-M501 omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Honkanummentie 13. Määräalan ja Lahdenväylän välisen kiinteistön 66–200-6 sekä viher- ja katualueet omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavamuutoksen hakijat

Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalo.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002095 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.3.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.06.2010

Lisätietoja

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 26.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter