Silkkitehtaaseen asuntoja (nro 001917)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.3.2009
Kaava tullut voimaan 29.4.2009

Kaavamuutosalue on osa Tikkurilan keskustaa ja Keravanjoen varren kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Sijainti palvelujen ja Tikkurilan aseman läheisyydessä antaa alueelle erinomaiset kehittämisedellytykset.

Alue rajautuu pohjoisessa kortteliin 61106, idässä Tikkurilantiehen, Tikkurilanrantaan, Keravanjokeen ja Tiedepuistoon, etelässä Helsingin rajaan sekä lännessä Keravanjokeen, Tikkurilanrantaan, tonttiin nro 61105/4, Silkkitiehen, kortteliin 61097, Silkkipolkuun ja Tikkurilantiehen.

Pääsuunnittelukohteena on vuosina 1934-64 rakennettu Tikkurilan Silkkitehdas, jonka omistaa Renor Oy. Kaavamuutosaloitteessa 25.10.05 Renor Oy esittää Silkkitehtaan tontin käyttötarkoitusta muutettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyisten toimintojen lisäksi asumisen.

Kaavamuutosalueelle suunnitellaan seuraavaa

  • Silkkitehtaan alueelle rakennetaan yhteensä noin 100 asuntoa. Asukastoiveiden pohjalta tehtaaseen saneerataan 70-250 m²:n suuruisia yksi- tai useampikerroksisia loft-asuntoja. Sisätiloissa pyritään käyttämään hyväksi tehtaan ainutlaatuisuutta. Päiväkodin eteläpuolella olevan huonokuntoisen talon paikalle rakennetaan III-IV-kerroksinen asuinkerrostalo. Tikkurilantien ja -rannan puoleisiin rakennuksiin sijoittuu toimitiloja, jolloin mm. teatteri ja päiväkoti Arkki voivat jatkaa edelleen toimintaansa.
  • Silkkitehtaan ja Silkinkaaren asuinkerrostalojen väliselle pysäköintialueelle (tontti nro 611505/5) suunnitellaan maanalainen pysäköintilaitos, jota laajennetaan mahdollisesti Silkkitien alle. Voimassa olevassa asemakaavassa Silkkitehtaan tontille merkityn jalankulkualueen siirtäminen pysäköintialueen puolelle tutkitaan.
  • Tutkitaan Tikkurilanrannan rakennusten; Vedenpuhdistamon ja -pumppaamon, Söderlingin myllyn ja Villa Söderbron tuleva käyttö. Rakennukset säilytetään kaavamerkinnöin ja -määräyksin.
  • Tutkitaan Tikkurilantien reunan jalankulkuyhteyksien parantaminen sekä kadun ja säilytettä- vien rakennusten välisten korkeusasemien sovittaminen toisiinsa. Tikkurilantien suunnittelussa otetaan huomioon pikaraitiotien mitoitustarpeet.

Kaavan nro 001917 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.09.2006 (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 29.4.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter