Asuinkerrostaloja liike- ja teollisuusrakennusten tilalle Anttilan pohjoispuolelle (nro 001945)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.3.2009
Kaava tullut voimaan 29.4.2009

Muutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustan eteläosassa. Alue rajautuu Tikkurilantiehen, Talvikkitiehen ja Horsmakujaan.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä asuntotarjontaa Tikkurilassa ja eheyttää kaupunkikuvaa. Alueelle rakennetaan asuinkerrostaloja, joiden maantasokerrokseen tulee liiketiloja.

Kaavamuutosalue muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Alueen rakennusoikeus 14980 krs-m² mahdollistaa V-VI -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennusoikeus nousee 7080 krs-m².

Kuusikerroksiset rakennukset asettuvat Tikkurilantien ja Talvikkitien varteen. Kortteleiden sisällä ja Horsmakujan varressa rakentaminen on viisikerroksista. Asuinkerrostalojen korttelialueesta muodostetaan urbaania asuinympäristöä.

Maantasokerroksen liiketiloilla luodaan elävää katutilaa ja liitetään rakennus toiminnallisesti Tikkurilan keskustan osaksi.

Suunnittelussa on alustavasti tutkittu koko korttelin maankäytön muutosta. Tällä on turvattu kaavamuutosalueen soveltuminen ympäristöönsä myös laajemman muutoksen jälkeen.

Pysäköintipaikat sijoittuvat maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Maaperän olosuhteiden vuoksi pihan taso nousee hieman ympäröivää katualuetta korkeammalle. Pihalle järjestetään tasoerosta huolimatta esteetön kevyen liikenteen yhteys.

Skanska Kodit Oy toteuttaa alueelle n. 170 omistusasuntoa. Rakentaminen aloitetaan heti, kun kaavamuutos on tullut voimaan. Rakentaminen etenee vaiheittain ja viimeinen vaihe alkanee vuonna 2010.

Alueen kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta ja toteuttajana on Skanska-Kodit Oy.

Kaavan nro 001945 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 06.09.2007 (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 29.4.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter