Kaupungintalo laajenee (nro 002068)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2010
Kaava tullut voimaan 9.2.2011

Suunnittelualue käsittää alustavasti Tikkurilan keskustassa korttelin 61206, Tikkurinaukion, Lummekujan katualueen ja yleisen pysäköintialueen sen päässä sekä Lauri Lairalan aukion, Tikkurinaukion ja osan Asematiestä.

Asemakaavan muutos

Asemakaavalla muodostetaan kortteliin 61206 hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen tontti 5 sekä katu- ja torialuetta.

  • Hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen (YH) käyttötarkoitus ei muutu.
  • Kaupungintalo sivurakennuksineen suojellaan asemakaavalla.
  • Kaupungintalon itäpuolelle osoitetaan rakennusalaa laajennusta varten.
  • Suurin sallittu kerrosluku on II.
  • Rakennusoikeuden määrä kasvaa 6 500 k-m2:sta 7 200 km2:iin.

Kaupungintalo ja sen sivurakennus ovat rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaita ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeitä rakennuksia, joita ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus-
tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Kokonaisuuteen kuuluu myös rakennuksia ympäröivät ulkotilat, niiden rakennelmat, pinnoitteet ja kasvillisuus.

Rakennuksen muutos- ja korjaustöissä sekä pihan käsittelyssä pyrkimyksenä on alkuperäisen 1950-luvun tyylin säilyttäminen.

Lisärakennuksella luodaan uutta kaupunkikuvaa ja laajennetaan Tikkurilanaukiota. Lisärakennus sijoittuu siten, että nykyinen kaupungintalo erottuu omana kokonaisuutenaan. Lisärakennuksen ulkoasulle ei esitetä juurikaan määräyksiä, koska sen voi ratkaista onnistuneesti monella tavalla.

Kaupungintaloa varten tulee järjestää 105 autopaikkaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen Tikkurilanaukion ja sen viereisten tonttien alle. Polkupyöräpaikkoja tulee varata vähintään 1 paikka/150 k-m2.

Asematie muutetaan kävelykaduksi, jolla sallitaan joukkoliikenne. Kaavalla varaudutaan (pika) raitiotien rakentamismahdollisuuteen. Yleinen pysäköintialue Lummekujan päässä muutetaan katualueeksi. Asemakaavassa varaudutaan siihen, että ajoyhteys maanalaiseen pysäköintilaitokseen tulee Lummekujalta.

Hakija

Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupunki.

Maanomistus

Alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo.

Kaavan nro 002068 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.06.2009 (PDF)

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 9.2.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter