Tikkurilan asemakeskus (nro 001998)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.06.2012
Kaava tullut voimaan 29.08.2012

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että sille voidaan rakentaa asemapalvelujen lisäksi liike-, toimisto-, hotelli- ja asuintiloja sekä pysäköintitalo (esim. keskustatoimintojen korttelialueeksi) . Rakennusoikeus kasvaa ja rakentamisen kerrosluvut muuttuvat. Ratatien katualueen ja asemakeskuksen korttelin välisen rajan sijainti tarkentuu suunnittelun aikana. Korttelin 61202 asuin- ja liikekorttelin ja Ratatien katualueen rajausta voidaan myös joutua tarkistamaan siten, että kaavaillut liikennejärjestelyt mahtuvat katualueen puolelle. Kaupunginmuseo sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa rautatiealueelle. Kaavamerkintä voidaan sen kohdalta "korjata" museorakennusten korttelialueeksi. Museo ja eteläpuolinen Edelfeltinpuisto säilyvät suojeltuina. Hotelli Vantaa voi laajentua pohjoiseen, kun bussiliikenne siirtyy muualle ja katualuetta voidaan muuttaa puistoksi ja hotellirakennusten korttelialueeksi. Jokiniemen puolella liikerakentamiseen varatuista kortteleista 62001 ja 62004 osa muutetaan rautatiealueeksi. Teatteripolun ja Maalipolun nimellä olevien kevyen liikenteen väylien kaavamerkintää muutetaan niin, että niitä voidaan siirtää, kun uusia raiteita tai liityntäpysäköintialuetta rakennetaan. Niiden lopullinen sijoittuminen ratkaistaan lähivuosina Jokiniemen kaavoissa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

Kaavamuutoksen ensisijainen tavoite on mahdollistaa uuden asemakeskuksen rakentaminen Tikkurilaan. Kun raideliikenne vilkastuu ja aseman merkitys vaihtoasemana kasvaa, vaaditaan parempaa palvelutasoa sekä selkeämpää ja turvallisempaa liikkumisympäristöä. Asemalle pyritään sijoittamaan riittävästi helppokäyttöisiä, säältä ja ilkivallalta suojattuja pyöräpaikkoja. Asemakeskus tiivistää Tikkurilan keskustan kaupunkirakennetta ja avaa asemasillan kautta uuden yhteyden Tikkurilan ja Jokiniemen välille. Samalla tuetaan raideliikenteeseen perustuvaa yhdyskunta-rakennetta. Hankkeella lisätään Tikkurilan keskustan palveluita ja työpaikkoja sekä vahvistetaan Tikkurilan merkitystä seudullisena ja kaupallisena keskuksena. Tikkurilan kävelyalue jatkuu kohti asemaa ja Asematien merkitys kaupungin keskustaan johtavana kaupallisena akselina korostuu.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on Tikkurilan rautatieasema junalaitureineen ja ratapihoineen. Nykyinen asemarakennus on vuodelta 1978, ja se on mainittu Vantaa modernin rakennuskulttuurin Inventointiraportissa kohteena, jonka suojeluarvo tulee erillisellä inventoinnilla selvittää. Aseman vieressä on paikallisbussien laiturialue sekä usein matkakeskukseksi kutsuttu yhteispalvelupisteen rakennus. Alueen eteläosassa on punatiilinen Vanha rautatieasema vuodelta 1862. Rakennus on valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde. Hotelli Vantaan ja radan väliin jää pieni Edelfeltin puisto. Molemmin puolin rataa on liityntäpysäköintiin tarkoitettuja pysäköintialueita. Suurin osa Jokiniemen puoleisesta alueesta on rakentamatonta kaupungin omistamaa maata.

Maanomistajat

Alueen suurimmat maanomistajat ovat VR-Yhtymä Oy, Vantaan kaupunki, Sponda Oyj ja useat yksityiset kiinteistöyhtiöt

Kaavan nro 001998 asiakirjat

Selostus osa 1 (PDF)

Selostus osa 2 (PDF)

Liikenne ja liikkuminen (PDF)

Likenteen toimivuustarkastelut (PDF)

Raideliikenteen aiheuttama ääni ja tärinä (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.09.2010 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 29.8.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter