Satomäentielle asuinkerrostaloja (nro 002468)

Osoitteessa Satomäentie 1 tavoitteena on mahdollistaa 4–5 kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen 70-luvun kaksikerroksisten kerrostalojen tilalle. Rakennusoikeus kasvaa noin 13 800 kerrosneliömetriin. Asumisen lisäksi kortteliin on tulossa liiketila. Samalla mahdollistetaan Valkoisenlähteentien jatke itään päin Satomäen kohdalta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Jokiniemen kaupunginosassa Satomäentien, Valkoisenlähteentien ja Hanabölen rantatien risteyksessä. Kaava-alue rajautuu osittain Satomäentiehen, Oljenkorteen ja Olkikujaan. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Valkoisenlähteentiestä, Keravanjoesta sekä Jyväpuiston ja Karhunrannan puisto- ja lähivirkistysalueista.

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa Valkoisenlähteentien jatke itään päin Satomäen kohdalta leventämällä nykyistä katualuevarausta. Valkoisenlähteentien vartta kehitetään laadukkaana kaupunkitilana, jossa kadun varren rakentaminen edistää viihtyisän katukuvan muodostamista.

Hakija

Senaatti-kiinteistöt on hakenut kiinteistölleen kaavamuutosta.

Kaavan asiakirjat

Osallisuus -ja arviointisuunnitelma 8.6.2021

Mielipiteet 13.8.2021 mennessä.

Lisätietoja:

Tea Taponen,
asemakaava-arkkitehti
040 483 9054
tea.taponen@vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter