Uusi Tikkuri (nro 002488)

Suunnitelmassa nykyinen Tikkurin kauppakeskus purettaisiin ja tilalle nousisi uusi keskustakortteli. Kortteliin tulisi edelleen liiketiloja katutasoon ja toiseen kerrokseen. Lisäksi kortteliin sijoittuisi mm. kauppahalli, kulttuuritiloja, yritysten toimitiloja ja asuntoja. Korttelin korkeus kohoaa kirkon ja kaupungintalon suunnasta viidestä kerroksesta kohti Dixiä. Kaakkoiskulman asuintorni olisi 25-kerroksinen

Kaavamuutosalueena on kauppakeskus Tikkurin kortteli Tikkurilan ytimessä. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu koko Tikkurin ja Raha-aseman kortteli 61201 sekä Asematien, Vehkapolun, Unikkotien ja Ratatien katualueita.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaupungin tavoitteet

Tavoitteena on kehittää Tikkurilan keskustaa elävänä ja elinvoimaisena kaupunkikeskuksena, jossa Tikkurin korttelilla on merkittävä rooli. Tikkurilan kehitys on ollut nopeaa, mikä on samalla usein johtanut siihen, ettei vanha rakennuskanta enää vastaa muuttuneen ympäristön tai kiinteistön omistajan odotuksia. Kortteliin on edellytetty aidosti toiminnoiltaan sekoittunutta ratkaisua, jossa liiketilojen ja toimistojen määrä ei vähene nykyisestä. Korttelin maantason tulee avautua moneen suuntaan, jolloin tuleva kauppahalli on luontevasti läpikuljettava.

Esitetty rakentaminen on korttelin itäosasta korkeaa. Toisaalta aseman ja Dixin edusta on paikka, jossa tornitalot ovat paremmin perusteltuja kuin muualla Tikkurilassa. Niiden varjovaikutus kohdistuu lähinnä Dixiin, joten ympäröivää asutusta tornit haittaavat mahdollisimman vähän.

Kaavamuutos on vasta alkuvaiheessa, joten on mahdollista, että päädytään myös toisenlaiseen lopputulokseen, mitä kiinteistön omistaja on hakemuksessaan ehdottanut.

Raha-aseman ja myös Tikkurin suojeluarvot ja suojelun aste selvitetään kaavoitusprosessin aikana.

Kiinteistön omistaja tavoitteet

Kiinteistön omistaja on hakenut asemakaavamuutosta, jolla nykyinen Tikkurin kauppakeskus purettaisiin ja tilalle nousisi uusi keskustakortteli. Kortteliin tulisi edelleen liiketiloja katutasoon ja toiseen kerrokseen. Lisäksi kortteliin sijoittuisi kulttuuritiloja, yritysten toimitiloja ja asuntoja. Tavoitteena olisi siis aito hybridikortteli, jossa eri toiminnot lomittuvat ja joka pysyy aktiivisena läpi vuorokauden.

Kiinteistön omistajan konsulttina on ollut Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Luonnoksissa katutasoon on kaavailtu myyntipisteiden, ravintoloiden ja kahviloiden muodostamaa kauppahallia. Toiseen kerrokseen sijoittuu luonnoksessa myös palveluiden lisäksi kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä tiloja.

Luonnoksessa ylemmissä kerroksissa on toimistoja Asematien varressa ja muualla asuntoja. Korttelin korkeus kohoaa kirkon ja kaupungintalon suunnasta viidestä kerroksesta kohti Dixiä. Kaakkoiskulman asuintorni on 25-kerroksinen. Sen ylimpään kerrokseen kaavaillaan näköalaravintolaa.

Raha-aseman rakennus säilyy kokonaisuuden osana. Sinne on suunniteltu kulttuuritiloja. Nykyisen Tikkurin arkkitehtuurista muistuttaa tiilimuurattu, koko korttelia kiertävä, kahden kerroksen korkuinen jalusta, jossa noudatetaan osittain mm. nykyistä ikkunajaottelua.

Liiketilakerrosten päällä, korttelin keskellä on pihakansi, joka on ainakin osittain myös muiden kuin asukkaiden käytössä.

Pysäköinti sijoittuu kolmeen kellarikerrokseen, jonne ajetaan Unikkotien kautta. Autopaikkoja tulee yhteensä noin 600 kpl. Ylimpään parkkitasoon tulee myös n. 1750 polkupyöräpaikkaa. Pysäköinnistä tulee myös mahdollinen maanalainen ajoyhteys Tikkuparkkiin ja Asematie 1-3:n kortteliin.

Korttelin rakennusoikeus nousee noin 50 000 kerrosneliömetriin, josta

  • 11 500 k-m2 liiketiloja
  • 7 500 k-m2 toimistoja
  • 30 000 k-m2 asuntoja

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2021
Mielipiteet 24.6.2021 mennessä.
Vireilletuloilmoitus, kirje

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai Osallistuvavantaa.fi – verkkosivuston lomakkeella.

Asukastilaisuus

Kaavatyöhön liittyen pidetiin Teams-livetilaisuus 9.6.2021.

Tilaisuuden kysymykset ja vastaukset (PDF).

Lue tilaisuuden PDF-esitys.

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Siirry kiinteistön omistajan, hankkeen kehittäjän verkkosivulle.

Kuvia ladattavaksi medialle

(Kuvat: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy).

Kuva sivun alussa
Korttelin rakennuskorkeudet kohoavat kohti Dixiä. Kirkon luona rakennukset ovat viisikerroksisia ja nousevat kohti 25-kerroksista tornia.

Näkymä kaupungintalon edustalta,kirkonkulmalta

Näkymä radalta

Havainnekuva sisältä kauppahallista

Julkaistu: 17.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter