Vantaan Energian kaukolämpövarasto (nro 002486 ja 002486ma)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kausivaraston sijoittuminen Kuninkaalaan. Varasto sijoittuisi Kehä III:n alle, noin 50–60 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Varastolle suunnitellaan maanalainen ajoyhteystunneli Kehä III:n alapuolelle .

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tunneleiden reiteille ja maanpäällisen suuaukon sijainnille on ollut kaksi tarkasteltavaa vaihtoehtoa. Suuaukon sijaintia tarkasteltiin sekä Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolelle (hankkeen YVA-selostuksessa VE1b), että Untipakkaan, lähelle Kyytitietä (YVA:ssa VE1a). Hankkeen suunnittelussa sekä kaavoituksessa edetään vaihtoehdolla VE1b.

Vaihtoehdossa VE1b ajoyhteystunneli sijoittuisi Kehä III:n ja sille johtavan rampin alapuolelle. Yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan liikennöinti suuaukolle tapahtuisi Vanhan Porvoontien kautta uudesta valoristeyksestä.

Toisessa vaihtoehdossa (VE1a) tunneleita oli kaksi, joista toinen kulki Kuusikon läpi ja toinen Vanhan Porvoontien alapuolella. Tunnelit yhdistyivät maanalla Untipakan pohjoisosaan suunniteltuun suuaukkoon. Ajoyhteys tunneleihin oli Kyytitieltä.

Maanalaisen asemakaavan alueeseen kuuluu osa Variskallion ja Kalkkikallion viheralueista, sekä osa Kehä III:sta ja Vanhasta Porvoontiestä.

Kehä III:n ramppialueelle maanpäälle sijoittuvien toimien osalta ei vaadita asemakaavamuutosta, sillä toiminta on kaavan mukaista.

Kaava-alue tarkentuu kaavan valmistelun jälkeen kaavaehdotukseen.

Kaavan nro 002486 asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2021. päivitetty 2.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 14.4.2021.
Kirje vireilletuloilmoituksesta 14.4.2021

Muualla verkossa

Vantaan Energia:Lämmön kausivarasto

Hankkeen YVA-selostus on asetettu nähtäville 10.1.-10.3.2022 väliseksi ajaksi. Hankkeen YVA-aineistot ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta: www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA. Pääset aineistoon alla olevasta linkistä.

Ympäristövaikutusten arviointimenetelmä (YVA) 13.1.2022

Linkki selostukseen Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA), Ympäristöministeriö 1.4.2021

Lisätietoja:

Tea Taponen,
asemakaava-arkkitehti
040 483 9054
tea.taponen@vantaa.fi

Julkaistu: 24.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter