Hiekkaharjussa Suopursuntielle asuinkerrostalo (nro 002436)

Asemapiirros

Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteykseen suunnitellaan asuinkerrostaloa, jossa olisi kerroksia kuudesta kahdeksaan. Kivijalkaan risteysalueelle sijoittuisi liiketilaa. 1930-luvulla rakennettu funkistalon suojelua ja korjaamista asuinkäyttöön tutkitaan.

Kaavamuutosalueen sijainti

Allue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosan pohjoisrajalla Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteyksessä. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Suopursuntien länsipään maarekisteritila osoitteessa Suopursuntie 12 sekä sen viereinen Suopursunaukio. Ympäröivistä katualueista on otettu osa kaavamuutoksen tarkastelualueeseen kuuluvaksi.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Kaavamuutoksessa katualueen reunassa sijaitseva Suopursunaukio liitettäisiin osaksi muodostettavaa tonttia. Tavoiteltu tonttitehokkuus on 1,4 -1,7 ja tavoitellut kerrosluvut ovat VI-VIII.

Vantaan kaupungin tavoitteena on mahdollistaa edustavan päätteen rakentaminen Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteykseen, Tikkurilan keskusta-alueen pohjoiselle reunalle. Uusi rakennus rajaa niin Kielotietä kuin Valkoisenlähteentietä ja muodostaa kaupunkimaista katukuvaa. Kivijalkaan risteysalueelle tullaan sijottamaan liiketilaa.

Tontilla sijaitseva 1930-luvulla rakennettu funktionalismia ja klassismia yhdistelevä rakennus on Vantaan kaupunginmuseon arvottama, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus. Työn yhteydessä selvitetään edellytykset rakennuksen suojelemiseksi ja korjaamiseksi asuinkäyttöön.

Hakija

Kaavamuutosta hakee yksityinen hakijataho asiamiehenään Jalon Rakentajat Oy.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.5.2020

Mielipiteet 18.6.2020 mennessä.

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 96 91
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 5.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter