Tikkurilan kaavarunko (nro 062700)

Kaavarunko 2020 tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka. Se mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. Asukasluku kasvaa 21 000:een ja työpaikkamäärä 13 500:aan. Tikkurila tiivistyy kestävästi raideliikenteen äärelle. Tikkurilassa on kaikki: asumista, työpaikkoja, tilaa liikkumiselle, vihreää ja virkistystä. Monipuolisen ja kerroksellisen alueen historia näkyy kaupunkikuvassa.

Tikkurilassa on kaikki!

Tulevaisuuskuva:

 • Elävä ja kerroksellinen jokivarren kantakaupunki.
 • Monipuoliset kaupunkiasumisen mahdollisuudet.
 • Pääkaupunkiseudun merkittävä työpaikka- ja palvelukeskittymä.
 • Saavutettavuus on valtti.
 • Kattava vehreiden virkistysreittien verkosto.

Monipuolinen ja kerroksellinen Tikkurila

Suunnitteluperiaatteet:

 1. Varaudutaan 10 000 uuteen asukkaaseen ja 4 000 uuteen työpaikkaan.
 2. Kaupunki tiivistyy kestävästi raideliikenteen äärelle.
 3. Kantakaupunki laajenee radan molemmin puolin.
 4. Kaikkien vuosikymmenten historia näkyy.
 5. Tiivistäminen tukee katutilojen hierarkiaa.
 6. Korttelirakenne muodostuu vaihtelevista rakennustyypeistä.
 7. Keskusta-alueella on tarjolla kaupunkiasumisen kirjo.
 8. Monipuoliset työn, kaupan ja palveluiden tilat vahvistavat elinvoimaa.
 9. Rakennetaan kävelypainotteista kaikkien liikkumismuotojen aluetta.
 10. Suositaan maanvaraisia piha-alueita ja keskitettyä pysäköintiä.
 11. Virkistysyhteyksiä tuetaan sekä katualueiden että tonttien kasvillisuudella.
 12. Rakennetaan värikästä ja rouheaa kaupunkia aidoista materiaaleista.
 13. Osallistumisen mahdollisuudet ovat monipuolisia

Suunnittelualue

Kaavarungon suunnittelualue on kooltaan 1,9 neliökilometriä. Se kattaa koko Tikkurilan kaupunginosan ja osan Hiekkaharjusta, Jokiniemestä, Kuninkaalasta ja Viertolasta. Suunnittelualue ulottuu etelästä kaupungin rajalta pohjoiseen Hiekkaharjuntiehen ja Valkoisenlähteentiehen. Idässä rajana on Jokiniemenkatu, Keravanjoki ja Kuninkaalantie ja lännessä Keltamotie ja Kultarikontie.

Kaavarunko antaa suuntaa alueen kehitykselle

Kaavarunkoa päivitetään kaupungin aloitteesta.

Tikkurilan kaavarunko ei ole juridinen asiakirja, mutta se ohjaa asemakaavoitustyötä ja antaa suuntaa alueen kehitykselle. Koska pääosa Tikkurilan maanomistuksesta on yksityistä, muuttuu alue usein tontti tai kortteli kerrallaan. Kaavarunko auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa.

Muutos on kiinni yksityisten kiinteistön- ja maanomistajien muutoshalukkuudesta. Kaupunki suhtautuu myönteisesti Tikkurilan kehittämiseen nykyistä tiiviimmäksi kaupunkikeskustaksi, ja kaavarunko toimii yhtenä lähtömateriaalina kaupunkikehityksessä.

Kaavarungon valmisteluun osallistuneet

Kaavarunkotyö on tehty kaupungin omana työnä. Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi työn sisältöä on tuottanut arkkitehtitoimisto Inaro Oy kaupungin konsulttina ja laatinut Tikkurilan kävelykeskustan konsulttityön.

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Tikkurilan kaavarungon suunnitelmaosa, hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2021

Tulevaisuuskuva ja suunnitteluperiaatteet sekä kartat selitteineen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.3.2020

Kaavan oheismateriaali

Lähtötiedot

Tikkurilan kaavarunkoalueen modernin rakennuskannan inventointi 2020, Vantaan kaupunginmuseo

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos oli nähtävillä 19.8.-3.10.2021.

Kaavarungon esitelydiat voit lukea tästä(PDF).

Asukastilaisuus

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020.

Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Tikkurilan kaavarunko 2020 -kysely

TIkkurilan kaavarunko kyselyn raportti

Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja muiden alueella toimivien näkemyksiä Tikkurilan keskusta-alueen kehittämisestä. Kysely oli auki 17.3. - 7.5.2020. Vastaajia oli yhteensä 512 ja vastauksia tai merkintöjä yhteensä 6508.

Kiitos paljon kaikille kyselyyn vastanneille!

Lisätietoja:

Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti
tuuli.huhtala@vantaa.fi
040 197 7963

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 27.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter