Silkkitehtaantielle asumista (nro 002435)

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt

Kuva: Lundén Architecture Company

Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, vanhan silkkitehtaan naapurissa, osoitteissa Kielotie 1-3 ja Kielotie 5. Alue rajautuu lännessä Kielotiehen, idässä Silkkipolkuun ja Silkkitehtaantiehen ja etelässä Silkkitehtaantiehen.

Kaavoitettavassa kortteleissa on nykyisin liike- ja toimistotiloja, mm. Kelan toimipiste. Alue on reilun 500 metrin päässä Tikkurilan asemalta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta. Rakennusoikeutta asuinkerrostalojen alueelle tulee yhteensä 13 260 kerrosneliömetriä, josta liiketilojen osuus on 710 kerrosneliömetriä.

Kaavamuutos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta vain päivittämään pysäköintinormia. Asuntoja tulee 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä.

Yksiöitä on 48 kpl (24 %), kaksioita 90 kpl (45 %), kolmioita 53 kpl (26 %) ja neliöitä 11 kpl (5 %).

Autopaikkoja tulee 103 kpl. Kaava-alueen pinta-ala on 1,3 ha ja kokonaistehokkuus e=1,24.

Kaavan asiakirjat nro 002435

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2020

Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuuksia ja -tapaamisia rajoitetaan.

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020.
Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Katso kaavasta videoesittely.

Kaavaan liittyviä selvityksiä

Meluselvitys

Lisätietoja:

Seppo Niva
arkkitehti
puhelin 050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter