Viertolankujalle asuinkerrostaloja (nro 002428)

Ilmakuva Viertolankujalta

Alue sijaitsee osoitteessa Viertolankuja 4. Alue on Tikkurilantien, Viertolankujan ja Kaislapolun rajaama alue Jokirannan koulun naapurissa.

Tontilla on kolmekerroksinen tuotanto- ja toimistorakennus, jossa toimii mm. tanssiteatteri Raatikko. Lisäksi kaupungilla on rakennuksessa maaperätutkimuksen tukikohta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutosta on hakenut maanomistaja Evä-Kara Oy. Hakijan tavoitteena on muuttaa teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Samalla kerrosluku nousisi nykyisestä kolmesta kerroksesta neljään ja korkeimmillaan Tikkurilantien varressa kahdeksaan. Tavoitteena on noin 10 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus. Alueelle laaditaan kaavatyön yhteydessä tonttijako.

Toteutuessaan kaava tehostaa maankäyttöä Tikkurilantien eli suunnitellun pikaraitiotielinjauksen varrella.

Katutasoon edellytetään myös pienimuotoista liiketilaa. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavan nro 002428 asiakirjat

Kuulemiskirje 30.9.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.9.2019

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020.
Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 30.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter