Viertolaan Lauhatien päiväkoti (nro 002419)

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 24.8.2020

Kurjenpolven päiväkoti osoitteessa Lauhatie 19 puretaan ja korvataan uudella kaksikerroksisella päiväkodilla, jonka nimeksi tulee Lauhatien päiväkoti. Nykyisen Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin, ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue. Rakennusoikeutta uudelle päiväkodille kaavoitetaan 3 200 k-m².

  • Laskennallisia tilapaikkoja on 256 lapselle, ja henkilökuntaa on noin 40 henkilöä.
  • Autopaikkoja toteutetaan vähintään 19 kpl.
  • Tontin tehokkuus on 0,42.

Alue sijaitsee Viertolan pientalovaltaisella alueella, osoitteissa Lauhatie 19, Kurjenpolvenkuja 1a ja Liljakuja 9. Alue rajautuu Lauhatiehen, Kurjenpolvenkujaan ja Liljakujaan sekä alueen itäpuolella Viertolan vastaanottokodin tonttiin ja pohjoispuolella rivitalokortteleihin.

Hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki

Valmistelu

Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavan valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Perko Oy konsulttina. Kaava on tehty kaupungin työnä.

Kaavan nro 002419 asiakirjat:

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 12.5.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.6.2019

Lisätietoja:

Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti
tuuli.huhtala@vantaa.fi
040 197 7963

Julkaistu: 24.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter