Okmetic laajentaa Koivuhaassa (nro 002355)

Piitie

Piitie 2:n teollisuusrakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisärakennusoikeutta osoitetaan Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten 20 038 k-m².

Alue sijaitsee Koivuhaan lounaisosassa Kehä III:n ja Tuusulanväylän liittymän koillispuolella osoitteessa Piitie 2, jossa toimii Okmetic Oy.

Asemakaavan muutos

Maailman seitsemänneksi suurin puolijohdeteollisuuden piikiekkojen valmistaja Okmetic Oy on hakenut asemakaavan muutosta siten, että Piitie 2:n kiinteistön rakennusoikeuden määrä kaksikertaistuisi nykytilanteesta. Kaavamuutoksen 20 038 k-m² lisärakennusoikeus mahdollistaisi noin 450 uuden työpaikan sijoittumisen Piitien kiinteistölle. Uusi rakennuskokonaisuus sijoittuisi nykyisen tuotantolaitoksen länsipuolelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata Okmetic:n toimintaedellytykset ja tuotannon laajennustarpeet tulevaisuudessa.

Kaavan hakija

Okmetic Oy

Maanomistus

Vantaan kaupunki

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002355 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 26.6.-26.8.2019
Nähtäville MRA 27 §:n nojalla 26.6.-26.8.2019

Kaavakartta ja määräykset 10.6.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.6.2019

Selostus 10.6.2019

Hulevesisuunnitelma 7.10.2018

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 16.11.2018

Selvitys Okmetic Oy:n laajennuksen vaikutuksista onnettomuusriskeihin 23.10.2018

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter